شرکت ویستا افرند-فروش و نصب کفپوش پی وی سی بیمارستانی پریمو پرمیوم PRIMO PREMIUM وینیفلکس

کفپوش بیمارستانی تارکت پریمو پرمیوم وینیفلکس

کفپوش بیمارستانی تارکت پریمو پرمیوم وینیفلکس مشخصات کفپوش بیمارستانی تارکت وینیفلکس کفپوش بیمارستانی پریموپرمیوم وینیفلکس از انواع کفپوش رول بیمارستانی هموژن ( تک لایه ) از برند تارکت شرکت وینیفلکس است که با داشتن تنوع رنگ، انعطاف پذیری بالا و قابلیت استفاده در اماکن پر تردد، در بسیاری از فضا های درمانی مورد استفاده قرار…

شرکت ویستا افرند-فروش و نصب کفپوش پی وی سی بیمارستانی امیننت EMINENT وینیفلکس

کفپوش بیمارستانی امیننت Eminent وینیفلکس

کفپوش بیمارستانی امیننت Eminent وینیفلکس کفپوش بیمارستانی امیننت Eminent وینیفلکس از انواع کفپوش رول بیمارستانی هموژن ( تک لایه ) از برند تارکت شرکت وینیفلکس می باشد که با داشتن تنوع رنگ، انعطاف پذیری بالا و قابلیت استفاده در اماکن پر تردد، در بسیاری از فضا های درمانی مورد استفاده قرار می گیرد. سایر مزایای…

شرکت ویستا افرند-فروش و نصب کفپوش پی وی سی بیمارستانی اپتیما OPTIMA وینیفلکس

کفپوش بیمارستانی اپتیما Optima وینیفلکس

کفپوش بیمارستانی اپتیما Optima وینیفلکس کفپوش بیمارستانی اپتیما Optima وینیفلکس از انواع کفپوش رول بیمارستانی هموژن ( تک لایه ) از برند تارکت شرکت وینیفلکس می باشد که با داشتن تنوع رنگ، انعطاف پذیری بالا و قابلیت استفاده در اماکن پر تردد، در بسیاری از فضا های درمانی مورد استفاده قرار می گیرد. سایر مزایای…

شرکت ویستا افرند-فروش و نصب کفپوش پی وی سی بیمارستانی سیلور SILVER وینیفلکس

کفپوش بیمارستانی سیلور Silver وینیفلکس

کفپوش بیمارستانی سیلور Silver وینیفلکس کفپوش بیمارستانی سیلور Silver وینیفلکس از انواع کفپوش رول بیمارستانی هتروژن ( چند لایه ) از شرکت وینیفلکس می باشد که با داشتن تنوع رنگ، انعطاف پذیری بالا و قابلیت استفاده در اماکن پر تردد، در بسیاری از فضا های درمانی مورد استفاده قرار می گیرد. سایر مزایای کفپوش سفیر…

شرکت ویستا افرند-فروش و نصب کفپوش پی وی سی بیمارستانی گرانیت GRANITE وینیفلکس

کفپوش بیمارستانی گرانیت Granite وینیفلکس

کفپوش بیمارستانی گرانیت Granite وینیفلکس کفپوش بیمارستانی گرانیت Granite وینیفلکس از انواع کفپوش رول بیمارستانی هتروژن ( چند لایه ) از شرکت وینیفلکس می باشد که با داشتن تنوع رنگ، انعطاف پذیری بالا و قابلیت استفاده در اماکن پر تردد، در بسیاری از فضا های درمانی مورد استفاده قرار می گیرد. سایر مزایای کفپوش بیمارستانی…

شرکت ویستا افرند-فروش و نصب کفپوش پی وی سی بیمارستانی سفیر SAPPHIRE وینیفلکس

کفپوش بیمارستانی سفیر Sapphire وینیفلکس

کفپوش بیمارستانی سفیر Sapphire وینیفلکس مشخصات کفپوش بیمارستانی سفیر Sapphire وینیفلکس کفپوش بیمارستانی سفیر وینیفلکس از انواع کفپوش رول بیمارستانی هتروژن ( چند لایه ) از شرکت وینیفلکس می باشد که با داشتن تنوع رنگ، انعطاف پذیری بالا و قابلیت استفاده در اماکن پر تردد، در بسیاری از فضا های درمانی مورد استفاده قرار می…

شرکت ویستا افرند-فروش و نصب کفپوش پی وی سی بیمارستانی توپاز TOPAZ وینیفلکس

کفپوش بیمارستانی توپاز Topaz وینیفلکس

کفپوش بیمارستانی توپاز Topaz وینیفلکس کفپوش بیمارستانی توپاز Topaz وینیفلکس از انواع کفپوش رول بیمارستانی هموژن ( تک لایه ) از برند تارکت شرکت وینیفلکس می باشد که با داشتن تنوع رنگ، انعطاف پذیری بالا و قابلیت استفاده در اماکن پر تردد، در بسیاری از فضا های درمانی مورد استفاده قرار می گیرد. سایر مزایای…

شرکت ویستا افرند-فروش و نصب کفپوش پی وی سی بیمارستانی فرتیس FERTICE وینیفلکس

کفپوش بیمارستانی فرتیس Fertice وینیفلکس

کفپوش بیمارستانی فرتیس Fertice وینیفلکس کفپوش بیمارستانی فرتیس Fertice وینیفلکس از انواع کفپوش رول بیمارستانی هتروژن ( تک لایه ) از برند تارکت شرکت وینیفلکس می باشد که با داشتن تنوع رنگ، انعطاف پذیری بالا و قابلیت استفاده در اماکن پر تردد، در بسیاری از فضا های درمانی مورد استفاده قرار می گیرد. سایر مزایای…