شرکت ویستا افرند-فروش و نصب کفپوش پی وی سی بیمارستانی سیلور SILVER وینیفلکس

کفپوش بیمارستانی سیلور Silver وینیفلکس

فیلم کامل اجرای کفپوش پی وی سی بیمارستانی ⇓ مشاهده کد رنگ ها ⇓ کفپوش بیمارستانی سیلور Silver وینیفلکس کفپوش بیمارستانی سیلور Silver وینیفلکس از انواع کفپوش رول بیمارستانی هتروژن ( چند لایه ) از شرکت وینیفلکس می باشد که با داشتن تنوع رنگ، انعطاف پذیری بالا و قابلیت استفاده در اماکن پر تردد، در…

شرکت ویستا افرند-فروش و نصب کفپوش پی وی سی بیمارستانی فرتیس FERTICE وینیفلکس

کفپوش بیمارستانی فرتیس Fertice وینیفلکس

فیلم کامل اجرای کفپوش پی وی سی بیمارستانی ⇓ مشاهده کد رنگ ها ⇓ کفپوش بیمارستانی فرتیس Fertice وینیفلکس کفپوش بیمارستانی یکی از عوامل مهم در ایجاد محیطی ایمن، بهداشتی و بهینه در بیمارستان ها است. این نوع کفپوش با استفاده از مواد خاصی ساخته می شود که دارای خصوصیاتی همچون مقاومت در برابر عوامل…

شرکت ویستا افرند-فروش و نصب کفپوش پی وی سی بیمارستانی سفیر SAPPHIRE وینیفلکس

کفپوش بیمارستانی سفیر Sapphire وینیفلکس

فیلم کامل اجرای کفپوش پی وی سی بیمارستانی ⇓ مشاهده کد رنگ ها ⇓ کفپوش بیمارستانی سفیر Sapphire وینیفلکس مشخصات کفپوش بیمارستانی سفیر Sapphire وینیفلکس کفپوش بیمارستانی سفیر وینیفلکس از انواع کفپوش رول بیمارستانی هتروژن ( چند لایه ) از شرکت وینیفلکس می باشد که با داشتن تنوع رنگ، انعطاف پذیری بالا و قابلیت استفاده…

شرکت ویستا افرند-فروش و نصب کفپوش پی وی سی بیمارستانی توپاز TOPAZ وینیفلکس

کفپوش بیمارستانی توپاز Topaz وینیفلکس

فیلم کامل اجرای کفپوش پی وی سی بیمارستانی ⇓ مشاهده کد رنگ ها ⇓ کفپوش بیمارستانی توپاز Topaz وینیفلکس کفپوش بیمارستانی توپاز Topaz وینیفلکس از انواع کفپوش رول بیمارستانی هموژن ( تک لایه ) از برند تارکت شرکت وینیفلکس می باشد. که با داشتن تنوع رنگ، انعطاف پذیری بالا و قابلیت استفاده در اماکن پر…

شرکت ویستا افرند-فروش و نصب کفپوش پی وی سی بیمارستانی پریمو پرمیوم PRIMO PREMIUM وینیفلکس

کفپوش بیمارستانی تارکت پریمو پرمیوم وینیفلکس

فیلم کامل اجرای کفپوش پی وی سی بیمارستانی ⇓ مشاهده کد رنگ ها ⇓ کفپوش بیمارستانی تارکت پریمو پرمیوم وینیفلکس مشخصات کفپوش بیمارستانی تارکت وینیفلکس کفپوش بیمارستانی پریموپرمیوم وینیفلکس از انواع کفپوش رول بیمارستانی هموژن ( تک لایه ) از برند تارکت شرکت وینیفلکس است که با داشتن تنوع رنگ، انعطاف پذیری بالا و قابلیت…

شرکت ویستا افرند-فروش و نصب کفپوش پی وی سی بیمارستانی امیننت EMINENT وینیفلکس

کفپوش بیمارستانی امیننت Eminent وینیفلکس

فیلم کامل اجرای کفپوش پی وی سی بیمارستانی ⇓ مشاهده کد رنگ ها ⇓ کفپوش بیمارستانی امیننت Eminent وینیفلکس کفپوش بیمارستانی امیننت Eminent وینیفلکس از انواع کفپوش رول بیمارستانی هموژن ( تک لایه ) از برند تارکت شرکت وینیفلکس می باشد که با داشتن تنوع رنگ، انعطاف پذیری بالا و قابلیت استفاده در اماکن پر…