ویستا افرند | طراحی داخلی مسکونی و اداری ، بازسازی و تزئینات داخلی ساختمان

رضایتنامه های پروژه پرده

رضایتنامه های پرده سال 1400

رضایتنامه های پرده سال 1400 ⇓

رضایتنامه های پرده سال 1399

رضایتنامه های پرده سال 1399 ⇓

رضایتنامه های پرده سال 1398

رضایتنامه های پرده سال 1398 ⇓

رضایتنامه های پرده سال 1397

رضایتنامه های پرده سال 1397 ⇓

پروژه پرده

در شرکت ویستا افرند انواع پرده

زبرا ساده و تصویری __ شید ساده و تصویری __ پرده رومن __ پرده پانچی

لوردراپه ساده و تصویری (فتودراپه) __ سیلوئت ساده و تصویری __ کرکره فلزی و چوبی

به صورت دستی و برقی تولید و نصب می شوند.

نمونه پروژه پرده شید سان اسکرین خورشیدی

نمونه پروژه پرده زبرا

نمونه پروژه پرده کرکره فلزی

نمونه پروژه پرده لوردراپه

نمونه پروژه پرده شید سان اسکرین خورشیدی

نمونه پروژه پرده شید تصویری برقی

نمونه پروژه پرده شید سان اسکرین خورشیدی

نمونه پروژه پرده کرکره فلزی برقی

نمونه پروژه پرده سیلوئت تصویری

نمونه پروژه پرده شید ساده

نمونه پروژه پرده زبرا

نمونه پروژه پرده شید تصویری پشت فوم دار برقی

نمونه پروژه پرده شید ساده و بلک اوت موتوریزه برقی

پروژه های پرده سازمانی

مشاهده پروژه های مربوط به سازمان ها و شرکت ها

شرکت ویستا افرند-فروش و نصب پرده شید بلک اوت موتوریزه برقی