پروژه بازسازی آقای محبی

پروژه بازسازی آقای محبی مشخصات پروژه نام آقای محبی محل انجام پروژه تهران – بلوار تعاون سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه بازسازی 1 واحد آپارتمان 150 متری (اجرای دیوار کناف، کاغذ دیواری، ماربل شیت، آیینه دکوراتیو، سقف دکوراتیو، نقاشی و نور پردازی متراژ / تعداد متراژ: 150 متر   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری آقای جواشی

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری آقای دانش مشخصات پروژه نام آقای جواشی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1402 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری بلک اوت دو رو مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره چوبی آقای شاه حسینی

پروژه فروش و نصب پرده کرکره چوبی آقای شاه حسینی مشخصات پروژه نام آقای شاه حسینی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پرده کرکره چوبی متراژ / تعداد 7 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب لمینت جناقی شرکت صنعتی اما

پروژه فروش و نصب لمینت جناقی شرکت صنعتی اما   مشخصات پروژه نام شرکت صنعتی اما محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1402 نوع پروژه لمینت جناقی متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓    

پروژه فروش و نصب پرده شید بلک اوت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس

پروژه فروش و نصب پرده شید بلک اوت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس مشخصات پروژه نام شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1402 نوع پروژه فروش و نصب پرده بلک اوت متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید زبرا شرکت دایو پارس

پروژه فروش و نصب پرده شید زبرا شرکت دایو پارس مشخصات پروژه نام شرکت دایو پارس محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1402 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید زبرا شرکت دایو پارس متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده شرکت آما

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده شرکت آما مشخصات پروژه نام شرکت آما محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1402 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید ساده متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده زبرا اتاق مدیریت عامل و اتاق کنفران شرکت سایپا

پروژه فروش و نصب پرده زبرا اتاق مدیریت عامل و اتاق کنفران شرکت سایپا   مشخصات پروژه نام شرکت سایپا محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده زبرا اتاق مدیریت عامل و اتاق کنفران شرکت سایپا متراژ / تعداد – مشاهده فیلم پروژه ⇓ Your browser does…

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده و سان اسکرین خورشیدی آقای طائب

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده و سان اسکرین خورشیدی آقای طائب   مشخصات پروژه نام آقای طائب محل انجام پروژه رویان سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید ساده و سان اسکرین خورشیدی  آقای طائب متراژ / تعداد – مشاهده فیلم پروژه ⇓ Your browser does not support the…

پروژه فروش و نصب پرده زبرا و پرده پانچی خانم شاکرانه

پروژه فروش و نصب پرده زبرا و پرده پانچی خانم شاکرانه   مشخصات پروژه نام خانم شاکرانه محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده زبرا و پرده پانچی متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓  

پروژه فروش و نصب کفپوش اداره املاک و مستغلات شهر

پروژه فروش و نصب کفپوش اداره املاک و مستغلات شهرداری   مشخصات پروژه نام اداره املاک و مستغلات شهرداری محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه کفپوش متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓  

پروژه فروش و نصب پرده زبرا آقای شاکرانه

پروژه فروش و نصب پرده زبرا آقای شاکرانه مشخصات پروژه نام آقای شاکرانه محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده زبرا متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه تهیه و نصب سایه بان خانم بابائی

پروژه تهیه و نصب سایه بان خانم بابائی مشخصات پروژه نام خانم بابائی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه تهیه و نصب سایه بان خانم بابائی متراژ / تعداد – مشاهده عکس و فیلم پروژه ⇓ Your browser does not support the video tag.

پروژه فروش و نصب کفپوش بیمارستانی مرکز جراحی پیروز

پروژه فروش و نصب کفپوش بیمارستانی مرکز جراحی پیروز مشخصات پروژه نام مرکز جراحی پیروز محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب کفپوش بیمارستانی متراژ / تعداد – مشاهده فیلم و عکس های پروژه ⇓ Your browser does not support the video tag.

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین و پرده کرکره فلزی آقای علیزاده

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین و پرده کرکره فلزی آقای علیزاده مشخصات پروژه نام آقای علیزاده محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی و پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه تصویری آقای محمد قلی

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه تصویری آقای محمد قلی مشخصات پروژه نام آقای محمد قلی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه تصویری متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب کاغذ دیواری شرکت بهساخت

پروژه فروش و نصب کاغذ دیواری شرکت بهساخت مشخصات پروژه نام شرکت بهساخت محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه پروژه فروش و نصب و زیر سازی کاغذ دیواری متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده سیلوئت و پرده پانچی خانم بابایی

پروژه فروش و نصب پرده سیلوئت و پرده پانچی خانم بابایی مشخصات پروژه نام خانم بابایی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده سیلوئت و پرده پانچی متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی تصویری بیمه ازکی

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی تصویری بیمه ازکی مشخصات پروژه نام بیمه ازکی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی تصویری متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده بیمه دی

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده بیمه دی مشخصات پروژه نام شرکت بیمه دی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید ساده متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید دو مکانیزم برقی شرکت نفت هرمزان

پروژه فروش و نصب پرده شید دو مکانیزم موتوریزه برقی شرکت نفت هرمزان مشخصات پروژه نام شرکت نفت هرمزان محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید دو مکانیزم موتوریزه برقی متراژ / تعداد – مشاهده فیلم و عکس های پروژه ⇓ Your browser does not support the…

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شرکت گاز بوتان

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شرکت گاز بوتان مشخصات پروژه نام شرکت گاز بوتان محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده زبرا شرکت الکتریک خراسان

پروژه فروش و نصب پرده زبرا شرکت الکتریک خراسان مشخصات پروژه نام شرکت الکتریک خراسان محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده زبرا متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین شرکت اهرام سخت پیکر

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی شرکت اهرام سخت پیکر مشخصات پروژه نام شرکت اهرام سخت پیکر محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی متراژ / تعداد – مشاهده فیلم و عکس های پروژه ⇓ Your browser does not support the…

پروژه فروش و نصب موکت رولی موسسه سرمایه گذاری امین

پروژه فروش و نصب موکت رولی موسسه سرمایه گذاری امین مشخصات پروژه نام موسسه سرمایه گذاری امین محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه موکت رولی متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب موکت تایلی شرکت گاز

پروژه فروش و نصب موکت تایلی شرکت گاز مشخصات پروژه نام شرکت گاز محل انجام پروژه تبریز سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه موکت تایل متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب موکت تایلی و پرده شید شرکت رد کاپرتو

پروژه فروش و نصب موکت تایلی و پرده شید شرکت رد کاپرتو مشخصات پروژه نام شرکت رد کاپرتو محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه موکت تایل و پرده شید متراژ / تعداد – مشاهده فیلم و عکس های پروژه ⇓ Your browser does not support the video tag.

پروژه دیوارپوش و سقف تایلی کارخانه فولاد فام

پروژه دیوارپوش و سقف تایلی کارخانه فولاد فام مشخصات پروژه نام کارخانه فولاد فام محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه اجرا و نصب دیوارپوش و سقف تایلی متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه دیوار کناف سوله شرکت آما

پروژه دیوار کناف سوله شرکت آما مشخصات پروژه نام شرکت آما محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه اجرا و نصب دیوار کناف متراژ / تعداد مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه دیوار کناف آقای سینایی

پروژه دیوار کناف آقای سینایی مشخصات پروژه نام آقای سینایی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه اجرا و نصب دیوار کناف متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده زبرا شرکت سمند ترابر

پروژه فروش و نصب پرده زبرا شرکت سمند ترابر مشخصات پروژه نام شرکت سمند ترابر محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده زبرا متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید موتوریزه برقی و پرده لوردراپه مدرسه دانش

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری موتوریزه برقی و پرده لوردراپه تصویری مدرسه دانش مشخصات پروژه نام مدرسه دانش محل انجام پروژه شهریار سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه پروژه پرده شید تصویری موتوریزه برقی و پرده لوردراپه تصویری متراژ / تعداد – مشاهده فیلم و عکس های پروژه ⇓ Your browser does not…

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی فروشگاه یوتاب

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی فروشگاه یوتاب مشخصات پروژه نام فروشگاه یوتاب محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید شرکت هوشمند سازگان

پروژه فروش و نصب پرده شید شرکت هوشمند سازگان مشخصات پروژه نام شرکت هوشمند سازگان محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده شرکت تام کینز

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده شرکت تام کینز مشخصات پروژه نام شرکت تام کینز محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید ساده متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی انجمن صنفی کارفرمایی مالی ویرا

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی انجمن صنفی کارفرمایی مالی ویرا مشخصات پروژه نام انجمن صنفی کارفرمایی فناوری های نوین مالی ویرا محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری و پرده شید و پرده لوردراپه خانم ریاضتی

پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری و پرده شید و پرده لوردراپه خانم ریاضتی مشخصات پروژه نام خانم ریاضتی محل انجام پروژه لواسان سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری و پرده شید سان اسکرین و پرده لوردراپه اسکرین متراژ / تعداد – مشاهده فیلم پروژه ⇓ Your browser…

پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری خانم توکلی

پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری خانم توکلی مشخصات پروژه نام خانم توکلی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده خانم رادمنش

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده خانم رادمنش مشخصات پروژه نام خانم رادمنش محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید ساده متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی آقای یزدی زاده

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی آقای یزدی زاده مشخصات پروژه نام آقای یزدی زاده محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه پرده شید سان اسکرین خورشیدی سفید و مشکی متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده پانچی و پرده شید دومکانیزم آقای عطاردی

پروژه فروش و نصب پرده پانچی و پرده شید دومکانیزم آقای عطاردی مشخصات پروژه نام آقای عطاردی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه پرده پانچی و پرده شید دومکانیزم متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه بازسازی مطب دکتر بخشی

پروژه بازسازی مطب دکتر بخشی مشخصات پروژه نام دکتر بخشی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه پروژه اجرای بازسازی متراژ / تعداد بازسازی 1 واحد مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه بازسازی دکتر رحیمیان

پروژه بازسازی دکتر رحیمیان مشخصات پروژه نام دکتر رحیمیان محل انجام پروژه تهران – امیر آباد سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه اجرا و نصب پارکت لمینت، کاغذ دیواری، آیینه دکوراتیو، ماربل شیت، سقف آسمان مجازی، قرنیز و ابزار، رنگ و نقاشی متراژ / تعداد بازسازی 1 واحد آپارتمان 150 متری مشاهده عکس های پروژه…

پروژه فروش و نصب کفپوش آنتی استاتیک شرکت سامانه آزمای قائم

پروژه فروش و نصب کفپوش آنتی استاتیک شرکت سامانه آزمای قائم مشخصات پروژه نام شرکت سامانه آزمای قائم محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه پروژه فروش و نصب کفپوش رولی آنتی استاتیک متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای بهرامی

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای بهرامی مشخصات پروژه نام آقای بهرامی محل انجام پروژه تهران – هروی سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی سفید متراژ / تعداد 400 متر طول مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی شرکت مکعب زرد خیال

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی شرکت مکعب زرد خیال مشخصات پروژه نام شرکت مکعب زرد خیال محل انجام پروژه تهران – خیابان فاطمی سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه پروژه فروش و نصب قرنیز ام دی اف سفید متراژ / تعداد 126 متر طول مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب کاغذ دیواری و پرده زبرا آقای توکلی

پروژه فروش و نصب کاغذ دیواری و پرده زبرا آقای توکلی مشخصات پروژه نام آقای توکلی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب کاغذ دیواری و پرده زبرا متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب قرنیز ام دی اف آقای مهدی زاده

پروژه فروش و نصب قرنیز ام دی اف آقای مهدی زاده مشخصات پروژه نام آقای مهدی زاده محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب قرنیز ام دی اف متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده گروه صنعتی فار

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده گروه صنعتی فار مشخصات پروژه نام گروه صنعتی فار محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید ساده متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری خانم عموزیدی

پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری خانم عموزیدی مشخصات پروژه نام خانم عموزیدی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری یک رو آقای میر احمدی

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری یک رو آقای میر احمدی مشخصات پروژه نام آقای میر احمدی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری یک رو متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده سیلوئت آقای شعبانی

پروژه فروش و نصب پرده سیلوئت آقای شعبانی مشخصات پروژه نام آقای شعبانی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده سیلوئت متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب کفپوش آنتی استاتیک شرکت دانش رفاه پردیس

پروژه فروش و نصب کفپوش آنتی استاتیک شرکت دانش رفاه پردیس مشخصات پروژه نام شرکت دانش رفاه پردیس محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه پروژه فروش و نصب کفپوش رولی آنتی استاتیک متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب کفپوش آنتی استاتیک شرکت ارتباط تجارت ونداد

پروژه فروش و نصب کفپوش آنتی استاتیک شرکت ارتباط تجارت ونداد مشخصات پروژه نام شرکت ارتباط تجارت ونداد محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه پروژه فروش و نصب کفپوش آنتی استاتیک متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب کفپوش پی وی سی خانم نوایی

پروژه فروش و نصب کفپوش خانم نوایی مشخصات پروژه نام خانم نوایی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه پروژه کفپوش پی وی سی متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب کاغذ دیواری شرکت ایسیکو

پروژه فروش و نصب کاغذ دیواری شرکت ایسیکو مشخصات پروژه نام شرکت ایسیکو محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه پروژه فروش و نصب و زیر سازی کاغذ دیواری متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب کاغذ دیواری سفارت قطر

پروژه فروش و نصب کاغذ دیواری سفارت قطر مشخصات پروژه نام سفارت قطر محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه پروژه فروش و نصب و زیر سازی کاغذ دیواری متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب قرنیز ام دی اف سفارت قطر

پروژه فروش و نصب قرنیز ام دی اف سفارت قطر مشخصات پروژه نام سفارت قطر محل انجام پروژه تهران – خیابان جردن سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه پروژه فروش و نصب قرنیز ام دی اف 24 سانتی متری متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب دیوارپوش فومی آقای داداشی

پروژه فروش و نصب دیوارپوش فومی آقای داداشی مشخصات پروژه نام آقای داداشی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب دیوارپوش فومی متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب دیوارپوش پی وی سی سایپا

پروژه فروش و نصب دیوارپوش پی وی سی سایپا مشخصات پروژه نام سایپا محل انجام پروژه تهران – اتوبان فتح سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب دیوارپوش پی وی سی متراژ / تعداد – فیلم از مراحل اجرا و نصب پروژه ⇓ Your browser does not support the video tag. مشاهده عکس…

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای شریفی

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای شریفی مشخصات پروژه نام آقای شریفی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب قرنیز ام دی اف آقای زارعی

پروژه فروش و نصب قرنیز ام دی اف آقای زارعی مشخصات پروژه نام آقای زارعی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب قرنیز ام دی اف متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای افشار

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای افشار مشخصات پروژه نام آقای افشار محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه اجرای لمسه کوبی درب شرکت نشر الکترونیک ایران

پروژه اجرای لمسه کوبی درب شرکت نشر الکترونیک ایران مشخصات پروژه نام شرکت نشر الکترونیک ایران محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه پروژه اجرای لمسه کوبی درب متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب حفاظ آکاردئونی آقای ساجدی

پروژه فروش و نصب حفاظ آکاردئونی آقای ساجدی مشخصات پروژه نام آقای ساجدی محل انجام پروژه تهران – خیابان صالحی سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه  فروش و نصب حفاظ آکاردئونی متراژ / تعداد تعداد 1 عدد مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی خانم آقاجانی

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی خانم آقاجانی مشخصات پروژه نام خانم آقاجانی محل انجام پروژه تهران – زعفرانیه سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی سفید 9 سانتی متری متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده زبرا شرکت اکسیر پارسه آرمان

پروژه فروش و نصب پرده زبرا شرکت اکسیر پارسه آرمان مشخصات پروژه نام شرکت اکسیر پارسه آرمان محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده زبرا متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده شرکت آریا کوشا پادرا

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده شرکت آریا کوشا پادرا مشخصات پروژه نام شرکت آریا کوشا پادرا محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید ساده متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی شرکت آرد تک کرج

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی شرکت آرد تک کرج مشخصات پروژه نام شرکت آرد تک کرج محل انجام پروژه کرج سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری شرکت ارتباط فرزانگان پارس

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری شرکت ارتباط فرزانگان پارس مشخصات پروژه نام شرکت ارتباط فرزانگان پارس محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده سیلوئت آقای اسماعیل پور

پروژه فروش و نصب پرده سیلوئت آقای اسماعیل پور مشخصات پروژه نام آقای اسماعیل پور محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده سیلوئت متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده و پرده کرکره فلزی آقای عطایی مقدم

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده و پرده کرکره فلزی آقای عطایی مقدم مشخصات پروژه نام آقای عطایی مقدم محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید ساده و پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی استودیو طوس

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی استودیو طوس مشخصات پروژه نام استودیو طوس محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه  فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده سیلوئت آقای آبانگاه

پروژه فروش و نصب پرده سیلوئت آقای آبانگاه مشخصات پروژه نام آقای آبانگاه محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه فروش و نصب پرده سیلوئت متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب برچسب کابینت خانم کرمانی

پروژه فروش و نصب برچسب کابینت خانم کرمانی مشخصات پروژه نام خانم کرمانی محل انجام پروژه تهران – شهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه پروژه فروش و نصب برچسب کابینت متراژ / تعداد – مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده حریر و شید سان اسکرین خورشیدی موتوریزه برقی سیستم هوشمند سبد گردان کاریزما

پروژه فروش و نصب پرده حریر و شید سان اسکرین خورشیدی موتوریزه برقی سیستم هوشمند سبد گردان کاریزما مشخصات پروژه نام سبد گردان کاریزما محل انجام پروژه تهران – شهید بهشتی سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده حریر و پرده شید سان اسکرین خورشیدی موتوریزه برقی سیستم هوشمند متراژ / تعداد…

پروژه فروش و نصب لمینت و قرنیز و ابزار آقای مهرابی

پروژه فروش و نصب لمینت و قرنیز و ابزار آقای مهرابی مشخصات پروژه نام آقای مهرابی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه لمینت و قرنیز و ابزار متراژ / تعداد متراژ 50 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب لمینت و قرنیز و ابزار آقای خلیلی

پروژه فروش و نصب لمینت و قرنیز و ابزار آقای خلیلی مشخصات پروژه نام آقای خلیلی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه پارکت لمینت و قرنیز و ابزار متراژ / تعداد متراژ 90 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای یاوری

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای یاوری مشخصات پروژه نام آقای یاوری محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی سفید متراژ / تعداد متراژ 90 متر طول مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای رحیم زاده

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای رحیم زاده مشخصات پروژه نام آقای رحیم زاده محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی متراژ / تعداد متراژ 60 متر طول مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب لمینت و قرنیز آقای محسنی

پروژه فروش و نصب لمینت و قرنیز آقای محسنی مشخصات پروژه نام آقای محسنی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه پارکت لمینت و قرنیز متراژ / تعداد متراژ 50 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب لمینت و قرنیز و ابزار خانم فرهادی

پروژه فروش و نصب لمینت و قرنیز و ابزار خانم فرهادی مشخصات پروژه نام خانم فرهادی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه لمینت و قرنیز و ابزار متراژ / تعداد متراژ 80 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه اجرای لمسه کوبی درب شرکت سازه پایدار صبا

پروژه اجرای لمسه کوبی درب شرکت سازه پایدار صبا مشخصات پروژه نام شرکت سازه پایدار صبا محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه اجرای لمسه کوبی درب ضد سرقت متراژ / تعداد تعداد 1 عدد مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب کفپوش و قرنیز شرکت ایسیکو

پروژه فروش و نصب کفپوش و قرنیز شرکت ایسیکو مشخصات پروژه نام شرکت ایسیکو محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب کفپوش پی وی سی تایلی و قرنیز پی وی سی متراژ / تعداد متراژ 350 متر مربع فیلم اجرای پروژه ⇓ Your browser does not support the…

پروژه فروش و نصب کفپوش آنتی استاتیک شرکت ستاره سهیل پارسا

پروژه فروش و نصب کفپوش آنتی استاتیک شرکت ستاره سهیل پارسا مشخصات پروژه نام شرکت ستاره سهیل پارسا محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب کفپوش رولی آنتی استاتیک متراژ / تعداد متراژ 70 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب کفپوش آنتی استاتیک شرکت همراه اول

پروژه فروش و نصب کفپوش آنتی استاتیک شرکت همراه اول مشخصات پروژه نام شرکت همراه اول محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب کفپوش رولی آنتی استاتیک متراژ / تعداد متراژ 90 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب کفپوش پی وی سی آقای فاطمی

پروژه فروش و نصب کفپوش پی وی سی آقای فاطمی مشخصات پروژه نام آقای فاطمی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب کفپوش پی وی سی تایلی متراژ / تعداد متراژ 45 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب کفپوش پی وی سی آقای حدادی

پروژه فروش و نصب کفپوش پی وی سی آقای حدادی مشخصات پروژه نام آقای حدادی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب کفپوش پی وی سی تایلی متراژ / تعداد متراژ 90 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب کفپوش پی وی سی آقای بنی اسدی

پروژه فروش و نصب کفپوش پی وی سی آقای بنی اسدی مشخصات پروژه نام آقای بنی اسدی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب کفپوش پی وی سی تایلی متراژ / تعداد متراژ 150 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب کاغذ دیواری آقای ساجدی

پروژه فروش و نصب کاغذ دیواری آقای ساجدی مشخصات پروژه نام آقای ساجدی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب و زیر سازی کاغذ دیواری متراژ / تعداد تعداد 28 رول مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب کابینت آقای شایسته

پروژه فروش و نصب کابینت آقای شایسته مشخصات پروژه نام آقای شایسته محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه پروژه فروش و نصب کابینت ام دی اف مدرن متراژ / تعداد متراژ 10 متر طول مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای کلهر

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای کلهر مشخصات پروژه نام آقای کلهر محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب قرنیز لوکس 10 سانتی پی وی سی سفید متراژ / تعداد متراژ 60 متر طول مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای قائمی

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای قائمی مشخصات پروژه نام آقای قائمی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب قرنیز 7 سانتی پی وی سی مشکی متراژ / تعداد متراژ 170 متر طول مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای عطایی

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای عطایی مشخصات پروژه نام آقای عطایی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب قرنیز 9 سانتی پی وی سی سفید متراژ / تعداد متراژ 60 متر طول مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای شیخی

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای شیخی مشخصات پروژه نام آقای شیخی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب قرنیز لوکس پی وی سی متراژ / تعداد متراژ 150 متر طول مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای پور حیدر

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای پور حیدر مشخصات پروژه نام آقای پور حیدر محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب قرنیز لوکس 10 سانت پی وی سی متراژ / تعداد متراژ 60 متر طول مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای استرکی

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای استرکی مشخصات پروژه نام آقای استرکی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی سفید متراژ / تعداد متراژ 90 متر طول مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب دیوارکوب ام دی اف شرکت نفت و گاز سرو

پروژه فروش و نصب دیوارکوب ام دی اف شرکت نفت و گاز سرو مشخصات پروژه نام شرکت نفت و گاز سرو محل انجام پروژه شهرک صنعتی عباس آباد سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب دیوارکوب ام دی اف اتاق کنفرانس متراژ / تعداد متراژ : 500 متر مربع فیلم از مراحل اجرا…

پروژه فروش و نصب دیوارپوش ام دی اف شرکت نفت و گاز سرو

پروژه فروش و نصب دیوار پوش ام دی اف شرکت نفت و گاز سرو مشخصات پروژه نام شرکت نفت و گاز سرو محل انجام پروژه شهرک صنعتی عباس آباد سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب دیوارپوش ام دی اف و قرنیز و ابزار متراژ / تعداد متراژ : 320 متر مربع فیلم…

پروژه فروش و نصب دیوارپوش و قرنیز و ابزار شرکت سام الکترونیک

پروژه فروش و نصب دیوارپوش و قرنیز و ابزار شرکت سام الکترونیک مشخصات پروژه نام شرکت سام الکترونیک محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب دیوارپوش پی وی سی و قرنیز و ابزار متراژ / تعداد متراژ : 50 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب درب و پنجره دو جداره آقای اولادی

پروژه فروش و نصب درب و پنجره دو جداره آقای اولادی مشخصات پروژه نام آقای اولادی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب درب و پنجره یو پی وی سی دو جداره متراژ / تعداد 250 متر مربع   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب درب ضد سرقت شرکت همراه اول

پروژه فروش و نصب درب ضد سرقت شرکت همراه اول مشخصات پروژه نام شرکت همراه اول محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب درب ضد سرقت متراژ / تعداد 2 عدد   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه با پارچه پرده شید آقای یوسف نژاد

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه با پارچه پرده شید آقای یوسف نژاد مشخصات پروژه نام آقای یوسف نژاد محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه سفید ساده با پارچه پرده شید متراژ / تعداد 24 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه دکوراتیو خانم رزمجو

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه دکوراتیو خانم رزمجو مشخصات پروژه نام خانم رزمجو محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه دکوراتیو متراژ / تعداد 25 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه تصویری شرکت ایلیا لجستیک

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه تصویری شرکت ایلیا لجستیک مشخصات پروژه نام شرکت ایلیا لجستیک محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه تصویری متراژ / تعداد 20 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی شرکت اروند پیشرو

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی شرکت اروند پیشرو مشخصات پروژه نام شرکت اروند پیشرو محل انجام پروژه تهران – جردن سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی سیستم ساید گاید متراژ / تعداد 9 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده شرکت آتیه کاوش افتخار

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده شرکت آتیه کاوش افتخار مشخصات پروژه نام شرکت آتیه کاوش افتخار محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید ساده متراژ / تعداد 7 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه رستوران لیدوما

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه رستوران لیدوما مشخصات پروژه نام رستوران لیدوما محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه تصویری متراژ / تعداد 3 متر مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری دانشگاه آزاد

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری دانشگاه آزاد مشخصات پروژه نام دانشگاه آزاد محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری موتوریزه برقی متراژ / تعداد 7 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه آقای یگانه

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه آقای یگانه مشخصات پروژه نام آقای یگانه محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه تصویری بلک اوت متراژ / تعداد 10 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید دو مکانیزم شب و روز آقای مطلوبی

پروژه فروش و نصب پرده شید دو مکانیزم شب و روز آقای مطلوبی مشخصات پروژه نام آقای مطلوبی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پرده شید دو مکانیزم شب و روز متراژ / تعداد 5 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری آقای دانش

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری آقای دانش مشخصات پروژه نام آقای دانش محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری بلک اوت دو رو متراژ / تعداد 16 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی 16 میل آقای محمدی

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی 16 میل آقای محمدی مشخصات پروژه نام آقای محمدی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پرده کرکره فلزی 16 میل ساید گاید متراژ / تعداد 220 متر مربع   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه بازسازی آقای محبی

پروژه بازسازی آقای محبی مشخصات پروژه نام آقای محبی محل انجام پروژه تهران – بلوار تعاون سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه بازسازی 1 واحد آپارتمان 150 متری (اجرای دیوار کناف، کاغذ دیواری، ماربل شیت، آیینه دکوراتیو، سقف دکوراتیو، نقاشی و نور پردازی) متراژ / تعداد متراژ: 150 متر   مشاهده عکس های پروژه…

پروژه فروش و نصب پرده زبرا چاپی شرکت ایسیکو

پروژه فروش و نصب پرده زبرا چاپی شرکت ایسیکو مشخصات پروژه نام شرکت ایسیکو محل انجام پروژه جاده مخصوص کرج سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده زبرا چاپی متراژ / تعداد متراژ 500 متر مربع فیلم از مراحل اجرا و نصب پروژه ⇓ Your browser does not support the video…

فروش و نصب کفپوش پی وی سی و پرده لوردراپه و پرده زبرا شرکت سایپا

فروش و نصب کفپوش پی وی سی و پرده لوردراپه و پرده زبرا شرکت سایپا مشخصات پروژه نام شرکت سایپا محل انجام پروژه جاده مخصوص کرج سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب کفپوش پی وی سی رولی 5 سانتی متری و پرده لوردراپه ساده و پرده زبرا تصویری موتوریزه برقی متراژ…

پروژه فروش و نصب پرده های شید تصویری فروشگاه های زنجیره ای شیرین عسل

پروژه فروش و نصب پرده های شید تصویری فروشگاه های زنجیره ای شیرین عسل ♦ شعب تهران ♦ شعبه یافت آباد _ شعبه بلوار فردوس _ شعبه امیر آباد شمالی _ شعبه عبدل آباد _ شعبه خیابان آزادی شعبه انقلاب _ شعبه فتحی شقاقی _ شعبه شمشیری _ شعبه گاندی _ شعبه جمهوری شعبه نو…

پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت تصویری سه بعدی صدا و سیما تهران

پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت تصویری سه بعدی صدا و سیما تهران مشخصات پروژه نام صدا و سیما تهران محل انجام پروژه تهران/جام جم سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت تصویری سه بعدی متراژ / تعداد متراژ 55 متر مربع تعداد 18 عدد     مشاهده عکس های پروژه…

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی وزارت خانه ارتباطات و فناوری اطلاعات

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی وزارت خانه ارتباطات و فناوری اطلاعات مشخصات پروژه نام وزارت خانه ارتباطات و فناوری اطلاعات محل انجام پروژه تهران – میدان امام خینی سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه فروش و نصب پرده پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد متراژ 250 متر مربع     مشاهده عکس های…

پروژه فروش و نصب پرده زبرا آموزش و پرورش گرگان

پروژه فروش و نصب پرده زبرا آموزش و پرورش گرگان مشخصات پروژه نام آموزش و پرورش گرگان محل انجام پروژه گرگان سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده زبرا متراژ / تعداد متراژ 450 متر مربع     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده زبرا شرکت مینو

پروژه فروش و نصب پرده زبرا شرکت مینو مشخصات پروژه نام شرکت مینو محل انجام پروژه جاده مخصوص کرج سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده زبرا متراژ / تعداد متراژ 90 متر مربع 30 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید بلک اوت و پرده کرکره فلزی استودیو خندوانه

پروژه فروش و نصب پرده شید بلک اوت و پرده کرکره فلزی استودیو خندوانه مشخصات پروژه نام استودیو خندوانه محل انجام پروژه تهران – بلوار ارتش سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید بلک اوت سفید و پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد متراژ 70 متر مربع – ۱۵ درگاه…

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده شرکت تک ماکارون

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده شرکت تک ماکارون مشخصات پروژه نام تک ماکارون محل انجام پروژه کرج – نظر آباد سال انجام پروژه ۱۳۹۹ نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید ساده متراژ / تعداد متراژ 65 متر مربع – تعداد 19 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری فروشگاه شهر کتاب دانشگاه تهران

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری فروشگاه شهر کتاب دانشگاه تهران مشخصات پروژه نام پروژه پرده شهر کتاب محل انجام پروژه تهران/خیابان انقلاب سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری یک رو چاپ اختصاصی متراژ / تعداد چاپ و نصب 30 متر مربع پرده شید تصویری     مشاهده…

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی ساید گاید شرکت گلدیران

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی ساید گاید شرکت گلدیران مشخصات پروژه نام شرکت گلدیران محل انجام پروژه تهران – گاندی سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلری ساید گاید متراژ / تعداد متراژ 50 متر مربع   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری انرژی اتمی

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری انرژی اتمی مشخصات پروژه نام انرژی اتمی محل انجام پروژه تهران – امیر آباد سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری متراژ / تعداد متراژ 4 متر مربع – 2 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده موسسه مطالعات بین المللی انرژی

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده موسسه مطالعات بین المللی انرژی مشخصات پروژه نام موسسه مطالعات بین المللی انرژی محل انجام پروژه تهران / ولیعصر سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده متراژ / تعداد متراژ 4 متر مربع – 13 درگاه     مشاهده آلبوم ها

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آزمایشگاه استاندارد ملی

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آزمایشگاه استاندارد ملی مشخصات پروژه نام آزمایشگاه استاندارد ملی محل انجام پروژه جاجرود سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد متراژ 11.5 متر مربع – 4 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید بلک اوت موتوریزه موزه هنر های فرهنگی بنیاد مستضعفان

پروژه فروش و نصب پرده شید بلک اوت موتوریزه موزه هنر های فرهنگی بنیاد مستضعفان مشخصات پروژه نام موزه هنر های فرهنگی بنیاد مستضعفان محل انجام پروژه تهران – میرداماد سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید بلک اوت موتوریزه برقی متراژ / تعداد متراژ 28 متر مربع – 4…

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شهرداری منطقه 1 ناحیه 8

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شهرداری منطقه 1 ناحیه 8 مشخصات پروژه نام شهرداری منطقه 1 ناحیه 8 محل انجام پروژه تهران – کامرانیه سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده متراژ / تعداد متراژ 72 متر مربع – 9 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده کلینیک لیزر بیمارستان رازی

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده کلینیک لیزر بیمارستان رازی مشخصات پروژه نام کلینیک لیزر بیمارستان رازی محل انجام پروژه تهران – هفتم تیر سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده متراژ / تعداد متراژ 24 متر مربع – 12 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری فروشگاه چینی سحر

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری فروشگاه چینی سحر مشخصات پروژه نام فروشگاه چینی سحر محل انجام پروژه تهران – شوش سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری متراژ / تعداد متراژ 20 متر مربع – 3 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید سیلوئت شرکت صبا باتری

پروژه فروش و نصب پرده شید سیلوئت شرکت صبا باتری مشخصات پروژه نام شرکت صبا باتری محل انجام پروژه جاده سمنان سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید سیلوئت متراژ / تعداد متراژ 26 متر مربع – 7 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری و پرده لوردراپه شرکت فروکتوز ناب

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری و لوردراپه شرکت فروکتوز ناب مشخصات پروژه نام شرکت فروکتوز ناب محل انجام پروژه کرج – نظر آباد سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری و پرده لوردراپه تصویری و ساده متراژ / تعداد متراژ 52 متر مربع – 14 درگاه  …

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی شرکت فروکتوز ناب

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی شرکت فروکتوز ناب مشخصات پروژه نام شرکت فروکتوز ناب محل انجام پروژه کرج – نظر آباد سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد متراژ 300 متر مربع     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری موتوریزه برقی اتو مارکت

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری موتوریزه برقی اتو مارکت مشخصات پروژه نام اتو مارکت محل انجام پروژه تهران – شریعتی سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری بلک اوت موتوریزه برقی متراژ / تعداد متراژ 57 متر مربع – تعداد 9 درگاه     مشاهده عکس های پروژه…

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی اتو خسروانی

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی اتو خسروانی مشخصات پروژه نام اتو خسروانی محل انجام پروژه تهران/چیتگر سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد متراژ 23 متر مربع تعداد 4 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری فست فود سیبکار

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری فست فود سیبکار مشخصات پروژه نام فست فود سیبکار محل انجام پروژه تهران – قیطریه سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری متراژ / تعداد متراژ 15.5 متر مربع – 3 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری برگر ذغالی

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری برگر ذغالی مشخصات پروژه نام برگر ذغالی محل انجام پروژه تهران – ظفر سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری متراژ / تعداد متراژ 4 متر مربع – تعداد 2 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده آقای گمینی

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده آقای گمینی مشخصات پروژه نام آقای گمینی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید ساده متراژ / تعداد 4 متر مربع   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین آقای کمالی

پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین آقای کمالی مشخصات پروژه نام آقای کمالی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی موتوریزه برقی سیستم هوشمند متراژ / تعداد 20 متر مربع   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین آقای قاسمی پور

پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین آقای قاسمی پور مشخصات پروژه نام آقای قاسمی پور محل انجام پروژه تهران – سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین متراژ / تعداد –   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره چوبی آقای شاه حسینی

پروژه فروش و نصب پرده کرکره چوبی آقای شاه حسینی مشخصات پروژه نام آقای شاه حسینی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده کرکره چوبی متراژ / تعداد 7 متر مربع   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آقای رزمجو

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آقای رزمجو مشخصات پروژه نام آقای رزمجو محل انجام پروژه تهران – سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد –   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری و سیلوئت و پانچی آقای بهزادی

پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری و پرده سیلوئت و پرده پانچی آقای بهزادی مشخصات پروژه نام آقای بهزادی محل انجام پروژه نوشهر سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری و پرده سیلوئت و پرده پانچی متراژ / تعداد متراژ: 60 متر مربع   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آقای بنویدی

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آقای بنویدی مشخصات پروژه نام آقای بنویدی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه اجرای پارتیشن دو جداره سایپا

پروژه اجرای پارتیشن دو جداره سایپا مشخصات پروژه نام سایپا محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1401 نوع پروژه اجرای پارتیشن دو جداره ام دی اف با پرده متراژ / تعداد متراژ: 25 متر مربع   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین آقای جواشی

پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین آقای جواشی مشخصات پروژه نام آقای جواشی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین خورشیدی موتوریزه برقی متراژ / تعداد متراژ: 40 متر مربع   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب کفپوش پی وی سی رولی/اطلس مال نیاوران

پروژه فروش و نصب کفپوش پی وی سی رولی/اطلس مال نیاوران مشخصات پروژه نام اطلس مال محل انجام پروژه تهران-نیوران سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب کفپوش پی وی سی رولی متراژ / تعداد متراژ 130 متر مربع     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه بازسازی آقای صمیمی

مشخصات پروژه نام آقای صمیمی محل انجام پروژه کیلومتر 5 جاده مخصوص سال انجام پروژه 1396 نوع پروژه اجرای بازسازی و کاشی کاری سرویس و اجرای تاسیسات متراژ / تعداد تهیه و نصب لمینت، درب اچ دی اف، درب پی وی سی، تخریب سرویس ها و عایق کاری و لوله کشی و اجرای کاشی و…

پروژه تهیه و نصب استند فروشگاهی جی پلاس

پروژه تهیه و نصب استند فروشگاهی جی پلاس مشخصات پروژه نام فروشگاه گل بانگ جی پلاس محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه تهیه و نصب استند فروشگاهی ام دی اف سفید متراژ / تعداد تعداد 15 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه تهیه و نصب استند پاستیل دکتر بن

پروژه تهیه و نصب استند پاستیل دکتر بن مشخصات پروژه نام آقای اتفاقی محل انجام پروژه کرج سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه تهیه و نصب استند پاستیل متراژ / تعداد متراژ ۹۰ متر مربع     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه تهیه و نصب استند آدامس بایودنت

پروژه تهیه و نصب استند آدامس بایودنت مشخصات پروژه نام آقای اتفاقی محل انجام پروژه کرج سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه تهیه و نصب استند آدامس بایودنت متراژ / تعداد متراژ ۹۰ متر مربع     مشاهده عکس های پروژه ⇓

دکوراسیون فروشگاه های زنجیره ای شیرین عسل

دکوراسیون فروشگاه های زنجیره ای شیرین عسل شرکت ویستا افرند مجری طراحی و اجرای دکوراسیون فروشگاه های  زنجیره ای شیرین عسل در سراسر کشور. دکوراسیون فروشگاه شیرین عسل چیتگر نام پروژه : شعبه چیتگر متراژ : 30 متر مربع  سال انجام پروژه : 1399 ⇓ دکوراسیون فروشگاه شیرین عسل شهر ری نام پروژه : شعبه…

پروژه بازسازی آقای امیری

مشخصات پروژه نام بازسازی آقای امیری محل انجام پروژه تهران-خیابان شریعتی سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه بازسازی منزل (فروش و نصب و زیرسازی کاغذ دیواری/نقاشی دیوار و سقف/فروش و نصب لمینت/فروش و نصب درب داخلی/فروش و نصب درب ضد سرقت/بازسازی سرویس ها/فروش ونصب پرده زبرا و رومن و سلوئیت سه بعدی تصویری متراژ /…

پروژه بازسازی خانم آهن خای

مشخصات پروژه نام پروژه بازسازی خانم آهن خای محل انجام پروژه کرج سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه تهیه و نصب کفپوش، کاغذ دیواری، پرده لوردراپه و اجرای کابینت و کمد ام دی اف متراژ / تعداد تهیه و نصب 50 متر مربع کفپوش پی وی سی، تهیه و نصب 15 رول کاغذ دیواری عرض…

بازسازی بنیاد امام رضا (ع)

مشخصات پروژه نام بازسازی بنیاد امام رضا (ع) محل انجام پروژه تهران، چهار راه سیروس سال انجام پروژه 1396 نوع پروژه بازسازی متراژ / تعداد تهیه و نصب کفپوش، دیوارپوش، کاغذ دیواری، پرده زبرا و درب ضد سرقت،نقاشی کامل سقف و درب و پنجره با زیرسازی، تعمیر درب، تهیه و نصب لوازم برقی و ال سی…

پروژه اجرای لمسه کوبی درب آقای رحیم زاده

پروژه اجرای لمسه کوبی درب آقای رحیم زاده مشخصات پروژه نام آقای رحیم زاده محل انجام پروژه تهران – ولنجک سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه لمسه کوبی درب متراژ / تعداد 1 عدد درب لمسه کوبی     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه اجرای لمسه کوبی درب کارخانه مینو

پروژه اجرای لمسه کوبی درب کارخانه مینو مشخصات پروژه نام کارخانه مینو محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه لمسه کوبی درب متراژ / تعداد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب درب و پنجره سازمان استخدام ریاست جمهوری

پروژه فروش و نصب درب و پنجره سازمان استخدام ریاست جمهوری مشخصات پروژه نام سازمان استخدام ریاست جمهوری محل انجام پروژه تهران/مطهری سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب درب ام دی اف و اچ دی اف و لمسه متراژ / تعداد ساخت و نصب 60 عدد درب ام دی اف و اچ…

پروژه فروش و نصب پنجره 3جداره یو پی وی سی آقای رنجبر

مشخصات پروژه نام آقای رنجبر محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پنجره 3جداره یو پی وی سی متراژ / تعداد ساخت و نصب 7 عدد پنجره یو پی وی سی    

پروژه فروش و نصب پنجره یو پی وی سی آقای ساجدی

مشخصات پروژه نام آقای ساجدی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه فروش و نصب پنجره دوجداره یو پی وی سی متراژ / تعداد ساخت و نصب ۴ عدد پنجره یو پی وی سی    

پروژه فروش و نصب درب و پنجره 2 جداره خانم خصالی

مشخصات پروژه نام خانم خصالی محل انجام پروژه تهران/الهیه سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب درب و پنجره 2 جداره یو پی وی سی سفید متراژ / تعداد تعداد 3عدد    

پروژه اجرای درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی شرکت گاز

مشخصات پروژه نام شرکت گاز محل انجام پروژه چهاردانگه سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه فروش و نصب پنجره دوجداره یو پی وی سی متراژ / تعداد ساخت و نصب 44 عدد درب و پنجره یو پی وی سی    

پروژه شیشه سکوریت دکوراتیو خانم ملول

مشخصات پروژه نام پروژه شیشه سکوریت دکوراتیو خانم ملول محل انجام پروژه الهیه سال انجام پروژه 1396 نوع پروژه تهیه و نصب شیشه سکوریت دکوراتیو متراژ / تعداد تهیه و نصب شیشه دو جداره 6و4 به همراه گاز آرگون    

پروژه حفاظ درب کمپ ترک اعتیاد

مشخصات پروژه نام پروژه حفاظ درب کمپ ترک اعتیاد محل انجام پروژه بهار شیراز سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه ساخت و اجرای حفاظ درب متراژ / تعداد ساخت و نصب یک سری حفاظ درب    

پروژه فروش و نصب درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی بیمارستان فتح

مشخصات پروژه نام پروژه اجرای درب و پنجره یو پی وی سی بیمارستان فتح محل انجام پروژه چهاردانگه سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه اجرای درب و پنجره یو پی وی سی متراژ / تعداد تولید و نصب 965 متر طول درب و پنجره دو جداره یو پی وی سی به همراه تهیه و نصب…

پروژه درب فلزی شرکت سوپر پایپ اینترنشنال

مشخصات پروژه نام پروژه درب فلزی سوپر پایپ محل انجام پروژه خیام سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه تهیه و اجرای درب فلزی متراژ / تعداد تهیه و نصب یک درگاه درب فلزی به همراه شیشه    

پروژه درب و پنجره دوجداره ترمال بریک آزمایشگاه ژنتیک دکتر اکبری

مشخصات پروژه نام پروژه درب و پنجره آزمایشگاه ژنتیک دکتر اکبری محل انجام پروژه طالقانی سال انجام پروژه 1396 نوع پروژه ساخت و نصب درب و پنجره ترمال بریک آنادایز متراژ / تعداد ساخت و نصب 70 متر مربع درب و پنجره ترمال بریک آنادایز مات به همراه  54 متر مربع شیشه دوجداره ساده و…

پروژه درب و پنجره ترمال بریک تهران ویلا

مشخصات پروژه نام پنجره تهران ویلا محل انجام پروژه تهران ویلا سال انجام پروژه 1396 نوع پروژه ساخت پنجره های ترمال بریک آنادایز متراژ / تعداد تولید و نصب 30 عدد پنجره ترمال بریک آنادایز    

پروژه اجرای میز اداری ام دی اف خانم فردی زاد

پروژه اجرای میز اداری ام دی اف خانم فردی زاد مشخصات پروژه نام خانم فردی زاد محل انجام پروژه تهران – اکباتان سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه تهیه و نصب میز اداری ام دی اف دو رنگ متراژ / تعداد 1 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه اجرای کابینت آقای مرادی

مشخصات پروژه نام پروژه اجرای کابینت آقای مرادی محل انجام پروژه هروی سال انجام پروژه 1396 نوع پروژه تهیه و نصب کابینت هایگلاس متراژ / تعداد اجرای کابینت هایگلاس درجه یک و کمد دیواری و صفحه کورین مطابق طرح درخواستی    

پروژه اجرای کابینت ام دی اف و کمد دیواری خانم رئیسی

پروژه اجرای کابینت ام دی اف و کمد دیواری خانم رئیسی مشخصات پروژه نام خانم رئیسی محل انجام پروژه پردیس سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه اجرای کابینت ام دی اف هایگلاس و کمد دیواری ریلی متراژ / تعداد 15 متر مربع     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه اجرای پارتیشن دو جداره ام دی اف و کابینت شرکت سازه پایدار صبا

پروژه اجرای پارتیشن دو جداره ام دی اف و کابینت شرکت سازه پایدار صبا مشخصات پروژه نام شرکت پایدار سازه صبا محل انجام پروژه تهران – سید خندان سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه اجرای پارتیشن دو جداره تمام ام دی اف و کابینت متراژ / تعداد 18 متر مربع     مشاهده عکس های…

پروژه فروش و نصب درب ضد آب و کمد دیواری ریلی آقای نصرالله پور

پروژه فروش و نصب درب ضد آب و کمد دیواری ریلی آقای نصرالله پور مشخصات پروژه نام آقای نصرالله پور محل انجام پروژه تهران – ستارخان سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب درب ضد آب و کمد دیواری ریلی متراژ / تعداد تعداد : 4 عدد     مشاهده عکس های…

پروژه فروش و نصب کمد دیواری آقای بهاری

پروژه فروش و نصب کمد دیواری آقای بهاری مشخصات پروژه نام آقای بهاری محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب کمد دیواری متراژ / تعداد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه بازسازی آقای ناصری

پروژه بازسازی آقای ناصری مشخصات پروژه نام آقای ناصری محل انجام پروژه بومهن سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه تهیه و نصب کابینت های گلاس 2 رنگ و پرده زبرا و قرنیز ام دی اف و نرده آهنی متراژ / تعداد پرده زبرا : 19 درگاه – قرنیز : 120 متر طول – نرده…

پروژه فروش و نصب کابینت آزمایشگاهی و پارتیشن دانشگاه علوم پزشکی کرج

پروژه فروش و نصب کابینت آزمایشگاهی و پارتیشن دانشگاه علوم پزشکی کرج مشخصات پروژه نام دانشگاه علوم پزشکی کرج محل انجام پروژه کرج سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه فروش و نصب کابینت آزماشیگاهی و پارتیشن آلومینیومی متراژ / تعداد کابینت : متراژ 18 متر مربع  –  پارتیشن : متراژ 16 متر مربع    …

پروژه اجرای پارتیشن تک جداره آقای نصرالله پور

پروژه اجرای پارتیشن تک جداره آقای نصرالله پور مشخصات پروژه نام آقای نصرالله پور محل انجام پروژه تهران – جلال آل احمد سال انجام پروژه 1396 نوع پروژها اجرای پارتیشن تک جداره متراژ / تعداد 12 متر مربع     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب کابینت ام دی اف آقای پازوکی

مشخصات پروژه نام آقای پازوکی محل انجام پروژه تهران/مجیدیه سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب کابینت ام دی اف متراژ / تعداد متراژ 3.6متر مربع     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه بازسازی آقای سمیعی

مشخصات پروژه نام آقای سمیعی محل انجام پروژه جندق سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب و زیرسازی دیوارها-اجرای کابینت ام دی اف متراژ / تعداد فروش و نصب و زیرسازی دیوارها/45 رول-اجرای کابینت ام دی اف/15 متر مربع     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه اجرای پارتیشن شرکت رز ریحان سازه

مشخصات پروژه نام شرکت رز ریحان سازه محل انجام پروژه تهران-سهروردی سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه فروش و نصب پارتیشن دو جداره و کمد دیواری متراژ / تعداد تهیه و نصب پارتیشن دو جداره 15 متر مربع    

پروژه اجرای پارتیشن مؤسسه احسان

مشخصات پروژه نام اجرای پارتیشن اداری محل انجام پروژه خیابان شریعتی سال انجام پروژه 1396 نوع پروژه اجرای پارتیشن اداری متراژ / تعداد تهیه و نصب پارتیشن کمدی، پرده و لمینت    

پروژه اجرای کابینت آقای جواهری

مشخصات پروژه نام اجرای کابینت ممبران محل انجام پروژه میرداماد سال انجام پروژه 1395 نوع پروژه اجرای کابینت ممبران متراژ / تعداد طراحی و اجرای 14 متر کابینت ممبران    

پروژه اجرای کمد دیواری آقای ساجدی

مشخصات پروژه نام پروژه اجرای کمد دیواری آقای ساجدی محل انجام پروژه پردیس سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه تهیه و اجرای کمد دیواری ام دی اف مات متراژ / تعداد اجرای 14 متر کمد دیواری، جاکفشی و طبقه بندی انباری    

پروژه اجرای پارتیشن آقای نیک سیرت

مشخصات پروژه نام پروژه اجرای پارتیشن و دیوار کاذب آقای نیک سیرت محل انجام پروژه خیابان جمالزاده جنوبی سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه پروژه اجرای پارتیشن و دیوار کاذب آقای نیک سیرت متراژ / تعداد اجرای 10 متر پارتیشن دو جداره ام دی اف، ساخت یک عدد میز ام دی اف، اجرای 10 متر…

پروژه اجرای کابینت آقای صیادی

مشخصات پروژه نام پروژه اجرای کابینت آقای صیادی محل انجام پروژه پردیس سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه تهیه و نصب کابینت هایگلاس متراژ / تعداد اجرای 10 متر کابینت هایگلاس ترک    

پروژه اجرای کابینت آقای اعلائی

مشخصات پروژه نام آقای اعلائی محل انجام پروژه یوسف آباد سال انجام پروژه 1396 نوع پروژه اجرای کابینت ام دی اف متراژ / تعداد تهیه و نصب11 متر کابینت ام دی اف    

پروژه بازسازی آقای شیریان

مشخصات پروژه نام پروژه بازسازی آقای شیریان محل انجام پروژه پانزده خرداد سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه پرده تصویری، درب ریلی کمد دیواری، کفپوش متراژ / تعداد تهیه و نصب یک عدد پرده سئولیت تصویری، اجرای درب ریلی کمد دیواری، اجرای کفپوش پی وی سی به همراه زیرسازی    

پروژه بازسازی فست فود دیگی تنوری

مشخصات پروژه نام پروژه بازسازی فست فود دیگی تنوری محل انجام پروژه بهارشیراز سال انجام پروژه 1396 نوع پروژه بازسازی متراژ / تعداد تهیه و نصب کفپوش ـ طراحی و ساخت و نصب کانتر ام دی اف ـ تهیه و نصب کاغذ دیواری    

پروژه پارتیشن املاک بزرگان

مشخصات پروژه نام پارتیشن اداری محل انجام پروژه تهران، جلال آل احمد سال انجام پروژه 1396 نوع پروژه اجرای پارتیشن تک جداره و دو جداره، اجرای کابینت ام دی اف مات،تهیه و نصب درب، اجرای ساندویچی متراژ / تعداد طراحی و اجرای 31 متر مربع پارتیشن دوجداره، طراحی و اجرای 70 متر مربع پارتیشن تک…

پروژه فروش و نصب پارتیشن دو جداره و دیوار آکوستیک بنیاد ملی خانواده

پروژه فروش و نصب پارتیشن دو جداره و دیوار آکوستیک بنیاد ملی خانواده مشخصات پروژه نام پارتیشن بنیاد ملی خانواده ایران محل انجام پروژه تهران/پیروزی سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پارتیشن دو جداره و دیوار کاذب آکوستیک متراژ / تعداد پارتیشن : متراژ 9 متر مربع  –  دیوار کاذب آکوستیک :…

پروژه اجرای دیوار کاذب گچی و درب آکوستیک هلدینگ صنعت و معدن خاتم النبیاء

مشخصات پروژه نام آقای حسینی محل انجام پروژه تهران-میدان آزادی سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه پروژه فروش و نصب دیوار کاذب پانل گچی و درب آکوستیک لمسه متراژ / تعداد متراژ 50 متر مربع     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه اجرای دیوار گچی شرکت تامین ماسه ریخته گری

مشخصات پروژه نام آقای زینلی-تامین ماسه ریخته گری محل انجام پروژه تهران-اشرفی اصفهانی سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب دیوار پانل گچی متراژ / تعداد اجرای دیوار پانل گچی متراژ 60 متر مربع    

پروژه فروش و نصب سقف کاذب تایل گچی شرکت آسه

مشخصات پروژه نام شرکت آسه محل انجام پروژه تهران-شهر قدس سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه فروش و نصب سقف  کاذب تایل گچی متراژ / تعداد تهیه و نصب 190 مترمربع    

پروژه اجرای دیوارگچی آقای مقصودی

مشخصات پروژه نام اجرای دیوار گچی محل انجام پروژه خیابان پیروزی سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه فروش و نصب دیوار گچی متراژ / تعداد تهیه و نصب دیوار گچی به همراه قاب درب    

پروژه دیوارکاذب خانم علیقلی

مشخصات پروژه نام پروژه اجرای دیوار کاذب پانل گچی محل انجام پروژه جردن سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه پروژه اجرای دیوار کاذب متراژ / تعداد اجرای 30 مترمربع دیوار گچی به همراه چهاچوب درب و یراق آلات و رنگ آمیزی    

پروژه فروش و نصب دیوار پوش آقای شفیعی

مشخصات پروژه نام آقای شفیعی محل انجام پروژه تهران-سهروردی سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب دیوار پوش پی وی سی ضد ضربه روی سقف و دیوار متراژ / تعداد 20 متر مربع    

پروژه فروش و نصب دیوارپوش ام دی اف دانشکده ریاضی دانشگاه شهید بهشتی

مشخصات پروژه نام دانشکده ریاضی دانشگاه شهید بهشتی محل انجام پروژه تهران-اوین سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب دیوارپوش ام دی اف متراژ / تعداد زیرسازی، تهیه و نصب 270 مترمربع دیوارپوش ام دی اف    

پروژه فروش و نصب دیوارپوش سایت نیاز روز

مشخصات پروژه نام آقای میرابی-سایت نیاز روز محل انجام پروژه تهران-فتحی شقاقی سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه نصب و فروش دیوارپوش متراژ / تعداد زیرسازی، تهیه و نصب 80 مترمربع دیوارپوش پی وی س    

فروش و نصب دیوارپوش شرکت آسه

مشخصات پروژه نام شرکت آسه محل انجام پروژه تهران-شهر قدس سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه تهیه و نصب دیوارپوش پی وی سی متراژ / تعداد زیرسازی، تهیه و نصب 300 مترمربع دیوارپوش پی وی سی    

پروژه اجرای دیوارپوش قوه قضائیه

مشخصات پروژه نام پروژه اجرای دیوارپوش قوه قضائیه محل انجام پروژه خیابان فاطمی سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه تهیه و نصب دیوارپوش پی وی سی متراژ / تعداد زیرسازی، تهیه و نصب 60 مترمربع دیوارپوش پی وی سی    

پروژه نصب و فروش پرده کرکره چوبی شرکت یاس ارغوانی

پروژه نصب و فروش پرده کرکره چوبی شرکت یاس ارغوانی مشخصات پروژه نام شرکت یاس ارغوانی محل انجام پروژه تهران/پاساران شمالی سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه فروش و نصب پرده کرکره چوبی متراژ / تعداد متراژ 4 متر مربع تعداد یک عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شرکت هوشمند یاران

مشخصات پروژه نام شرکت هوشمند یاران محل انجام پروژه میدان جهاد سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه تهیه و نصب پرده کرکره چوبی متراژ / تعداد تهیه و نصب 19 متر مربع پرده کرکره چوبی     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شرکت سیکا پارسیان

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شرکت سیکا پارسیان مشخصات پروژه نام شرکت سیکا پارسیان محل انجام پروژه تهران/نظرآباد سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه متراژ / تعداد متراژ 132 متر مربع پرده لوردراپه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره چوبی ویلای شمال

پروژه فروش و نصب پرده کرکره چوبی ویلای شمال مشخصات پروژه نام پرده کرکره چوبی ویلای شمال محل انجام پروژه شمال – شهرک نور سال انجام پروژه 1396 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده کرکره چوبی ویلای شمال متراژ / تعداد تولید و نصب 10/81 متر مربع پرده کرکره چوبی و 39/5 متر مربع…

پروژه پارتیشن دو جداره و پرده زبرا شرکت آذر سپهر سودمند

پروژه پارتیشن دو جداره و پرده زبرا شرکت آذر سپهر سودمند مشخصات پروژه نام شرکت آذر سپهر سودمند محل انجام پروژه تهران – آیت الله کاشانی سال انجام پروژه 1396 نوع پروژه تولید و نصب پارتیشن دو جداره و پرده زبرا متراژ / تعداد ساخت و اجرای 28 متر پارتیشن دو جداره – تولید و…

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شرکت آدوراطب

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شرکت آدوراطب مشخصات پروژه نام شرکت آدوراطب محل انجام پروژه شهر قدس سال انجام پروژه 1396 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه متراژ / تعداد تهیه و نصب 15 عدد پرده لوردراپه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید و لوردراپه شرکت آروین پژوهان نور

پروژه فروش و نصب پرده شید و لوردراپه شرکت آروین پژوهان نور مشخصات پروژه نام شرکت آروین پژوهان نور محل انجام پروژه تهران/جاده مخصوص کرج سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید و لوردراپه متراژ / تعداد متراژ 15 متر مربع تعداد 3 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده و تصویری موتوریزه برقی مسکن مدرن کامرانیه

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده و تصویری موتوریزه برقی مسکن مدرن کامرانیه مشخصات پروژه نام مسکن مدرن کامرانیه محل انجام پروژه تهران/دیباجی جنوبی سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید ساده و تصویری موتوریزه برقی متراژ / تعداد متراژ 23 متر مربع تعداد 6 عدد     مشاهده عکس…

پروژه فروش و نصب پرده شید شرکت یوتاب

پروژه فروش و نصب پرده شید شرکت یوتاب مشخصات پروژه نام شرکت یوتاب محل انجام پروژه تهران/آزادی سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید سفید بلک اوت و ساده متراژ / تعداد متراژ 30 متر مربع تعداد 9 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده زبرا شرکت رشد صنعت

پروژه فروش و نصب پرده زبرا شرکت رشد صنعت مشخصات پروژه نام شرکت رشد صنعت محل انجام پروژه تهران/اشرفی اصفهانی سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده زبرا متراژ / تعداد متراژ 170 متر مربع تعداد 60 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت تصویری سه بعدی بیمه پاسارگاد