پروژه فروش و نصب لمینت و قرنیز و ابزار آقای مهرابی

پروژه فروش و نصب لمینت و قرنیز و ابزار آقای مهرابی مشخصات پروژه نام آقای مهرابی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه لمینت و قرنیز و ابزار متراژ / تعداد متراژ 50 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب لمینت و قرنیز و ابزار آقای خلیلی

پروژه فروش و نصب لمینت و قرنیز و ابزار آقای خلیلی مشخصات پروژه نام آقای خلیلی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه پارکت لمینت و قرنیز و ابزار متراژ / تعداد متراژ 90 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای یاوری

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای یاوری مشخصات پروژه نام آقای یاوری محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی سفید متراژ / تعداد متراژ 90 متر طول مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای رحیم زاده

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای رحیم زاده مشخصات پروژه نام آقای رحیم زاده محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی متراژ / تعداد متراژ 60 متر طول مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب لمینت و قرنیز آقای محسنی

پروژه فروش و نصب لمینت و قرنیز آقای محسنی مشخصات پروژه نام آقای محسنی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه پارکت لمینت و قرنیز متراژ / تعداد متراژ 50 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب لمینت و قرنیز و ابزار خانم فرهادی

پروژه فروش و نصب لمینت و قرنیز و ابزار خانم فرهادی مشخصات پروژه نام خانم فرهادی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه لمینت و قرنیز و ابزار متراژ / تعداد متراژ 80 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه اجرای لمسه کوبی درب شرکت سازه پایدار صبا

پروژه اجرای لمسه کوبی درب شرکت سازه پایدار صبا مشخصات پروژه نام شرکت سازه پایدار صبا محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه اجرای لمسه کوبی درب ضد سرقت متراژ / تعداد تعداد 1 عدد مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب کفپوش و قرنیز شرکت ایسیکو

پروژه فروش و نصب کفپوش و قرنیز شرکت ایسیکو مشخصات پروژه نام شرکت ایسیکو محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب کفپوش پی وی سی تایلی و قرنیز پی وی سی متراژ / تعداد متراژ 350 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب کفپوش آنتی استاتیک شرکت ستاره سهیل پارسا

پروژه فروش و نصب کفپوش آنتی استاتیک شرکت ستاره سهیل پارسا مشخصات پروژه نام شرکت ستاره سهیل پارسا محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب کفپوش رولی آنتی استاتیک متراژ / تعداد متراژ 70 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب کفپوش آنتی استاتیک شرکت همراه اول

پروژه فروش و نصب کفپوش آنتی استاتیک شرکت همراه اول مشخصات پروژه نام شرکت همراه اول محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب کفپوش رولی آنتی استاتیک متراژ / تعداد متراژ 90 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب کفپوش پی وی سی آقای فاطمی

پروژه فروش و نصب کفپوش پی وی سی آقای فاطمی مشخصات پروژه نام آقای فاطمی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب کفپوش پی وی سی تایلی متراژ / تعداد متراژ 45 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب کفپوش پی وی سی آقای حدادی

پروژه فروش و نصب کفپوش پی وی سی آقای حدادی مشخصات پروژه نام آقای حدادی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب کفپوش پی وی سی تایلی متراژ / تعداد متراژ 90 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب کفپوش پی وی سی آقای بنی اسدی

پروژه فروش و نصب کفپوش پی وی سی آقای بنی اسدی مشخصات پروژه نام آقای بنی اسدی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب کفپوش پی وی سی تایلی متراژ / تعداد متراژ 150 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب کاغذ دیواری آقای ساجدی

پروژه فروش و نصب کاغذ دیواری آقای ساجدی مشخصات پروژه نام آقای ساجدی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب و زیر سازی کاغذ دیواری متراژ / تعداد تعداد 28 رول مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب کابینت آقای شایسته

پروژه فروش و نصب کابینت آقای شایسته مشخصات پروژه نام آقای شایسته محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب کابینت ام دی اف مدرن متراژ / تعداد متراژ 10 متر طول مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای کلهر

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای کلهر مشخصات پروژه نام آقای کلهر محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب قرنیز لوکس 10 سانتی پی وی سی سفید متراژ / تعداد متراژ 60 متر طول مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای قائمی

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای قائمی مشخصات پروژه نام آقای قائمی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب قرنیز 7 سانتی پی وی سی مشکی متراژ / تعداد متراژ 170 متر طول مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای عطایی

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای عطایی مشخصات پروژه نام آقای عطایی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب قرنیز 9 سانتی پی وی سی سفید متراژ / تعداد متراژ 60 متر طول مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای شیخی

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای شیخی مشخصات پروژه نام آقای شیخی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب قرنیز لوکس پی وی سی متراژ / تعداد متراژ 150 متر طول مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای پور حیدر

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای پور حیدر مشخصات پروژه نام آقای پور حیدر محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب قرنیز لوکس 10 سانت پی وی سی متراژ / تعداد متراژ 60 متر طول مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای استرکی

پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی آقای استرکی مشخصات پروژه نام آقای استرکی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب قرنیز پی وی سی سفید متراژ / تعداد متراژ 90 متر طول مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب دیوارکوب ام دی اف شرکت نفت و گاز سرو

پروژه فروش و نصب دیوارکوب ام دی اف شرکت نفت و گاز سرو مشخصات پروژه نام شرکت نفت و گاز سرو محل انجام پروژه شهرک صنعتی عباس آباد سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب دیوارکوب ام دی اف اتاق کنفرانس متراژ / تعداد متراژ : 500 متر مربع فیلم از مراحل اجرا…

پروژه فروش و نصب دیوارپوش ام دی اف شرکت نفت و گاز سرو

پروژه فروش و نصب دیوار پوش ام دی اف شرکت نفت و گاز سرو مشخصات پروژه نام شرکت نفت و گاز سرو محل انجام پروژه شهرک صنعتی عباس آباد سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب دیوارپوش ام دی اف و قرنیز و ابزار متراژ / تعداد متراژ : 320 متر مربع فیلم…

پروژه فروش و نصب دیوارپوش و قرنیز و ابزار شرکت سام الکترونیک

پروژه فروش و نصب دیوارپوش و قرنیز و ابزار شرکت سام الکترونیک مشخصات پروژه نام شرکت سام الکترونیک محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب دیوارپوش پی وی سی و قرنیز و ابزار متراژ / تعداد متراژ : 50 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب درب و پنجره دو جداره آقای اولادی

پروژه فروش و نصب درب و پنجره دو جداره آقای اولادی مشخصات پروژه نام آقای اولادی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب درب و پنجره یو پی وی سی دو جداره متراژ / تعداد 250 متر مربع   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب درب ضد سرقت شرکت همراه اول

پروژه فروش و نصب درب ضد سرقت شرکت همراه اول مشخصات پروژه نام شرکت همراه اول محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب درب ضد سرقت متراژ / تعداد 2 عدد   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه با پارچه پرده شید آقای یوسف نژاد

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه با پارچه پرده شید آقای یوسف نژاد مشخصات پروژه نام آقای یوسف نژاد محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه سفید ساده با پارچه پرده شید متراژ / تعداد 24 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه دکوراتیو خانم رزمجو

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه دکوراتیو خانم رزمجو مشخصات پروژه نام خانم رزمجو محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه دکوراتیو متراژ / تعداد 25 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه تصویری شرکت ایلیا لجستیک

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه تصویری شرکت ایلیا لجستیک مشخصات پروژه نام شرکت ایلیا لجستیک محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه تصویری متراژ / تعداد 20 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی شرکت اروند پیشرو

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی شرکت اروند پیشرو مشخصات پروژه نام شرکت اروند پیشرو محل انجام پروژه تهران – جردن سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی سیستم ساید گاید متراژ / تعداد 9 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده شرکت آتیه کاوش افتخار

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده شرکت آتیه کاوش افتخار مشخصات پروژه نام شرکت آتیه کاوش افتخار محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید ساده متراژ / تعداد 7 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه رستوران لیدوما

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه رستوران لیدوما مشخصات پروژه نام رستوران لیدوما محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه تصویری متراژ / تعداد 3 متر مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری دانشگاه آزاد

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری دانشگاه آزاد مشخصات پروژه نام دانشگاه آزاد محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری موتوریزه برقی متراژ / تعداد 7 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه آقای یگانه

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه آقای یگانه مشخصات پروژه نام آقای یگانه محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه تصویری بلک اوت متراژ / تعداد 10 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید دو مکانیزم شب و روز آقای مطلوبی

پروژه فروش و نصب پرده شید دو مکانیزم شب و روز آقای مطلوبی مشخصات پروژه نام آقای مطلوبی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پرده شید دو مکانیزم شب و روز متراژ / تعداد 5 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری آقای دانش

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری آقای دانش مشخصات پروژه نام آقای دانش محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری بلک اوت دو رو متراژ / تعداد 16 متر مربع مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی 16 میل آقای محمدی

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی 16 میل آقای محمدی مشخصات پروژه نام آقای محمدی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پرده کرکره فلزی 16 میل ساید گاید متراژ / تعداد 220 متر مربع   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه بازسازی آقای محبی

پروژه بازسازی آقای محبی مشخصات پروژه نام آقای محبی محل انجام پروژه تهران – بلوار تعاون سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه بازسازی 1 واحد آپارتمان 150 متری (اجرای دیوار کناف، کاغذ دیواری، ماربل شیت، آیینه دکوراتیو، سقف دکوراتیو، نقاشی و نور پردازی) متراژ / تعداد متراژ: 150 متر   مشاهده عکس های پروژه…

پروژه فروش و نصب پرده زبرا چاپی شرکت ایسیکو

پروژه فروش و نصب پرده زبرا چاپی شرکت ایسیکو مشخصات پروژه نام شرکت ایسیکو محل انجام پروژه جاده مخصوص کرج سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده زبرا چاپی متراژ / تعداد متراژ 500 متر مربع فیلم از مراحل اجرا و نصب پروژه ⇓ Your browser does not support the video…

فروش و نصب کفپوش پی وی سی و پرده لوردراپه و پرده زبرا شرکت سایپا

فروش و نصب کفپوش پی وی سی و پرده لوردراپه و پرده زبرا شرکت سایپا مشخصات پروژه نام شرکت سایپا محل انجام پروژه جاده مخصوص کرج سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب کفپوش پی وی سی رولی 5 سانتی متری و پرده لوردراپه ساده و پرده زبرا تصویری موتوریزه برقی متراژ…

پروژه فروش و نصب پرده های شید تصویری فروشگاه های زنجیره ای شیرین عسل

پروژه فروش و نصب پرده های شید تصویری فروشگاه های زنجیره ای شیرین عسل ♦ شعب تهران ♦ شعبه یافت آباد _ شعبه بلوار فردوس _ شعبه امیر آباد شمالی _ شعبه عبدل آباد _ شعبه خیابان آزادی شعبه انقلاب _ شعبه فتحی شقاقی _ شعبه شمشیری _ شعبه گاندی _ شعبه جمهوری شعبه نو…

پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت تصویری سه بعدی صدا و سیما تهران

پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت تصویری سه بعدی صدا و سیما تهران مشخصات پروژه نام صدا و سیما تهران محل انجام پروژه تهران/جام جم سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت تصویری سه بعدی متراژ / تعداد متراژ 55 متر مربع تعداد 18 عدد     مشاهده عکس های پروژه…

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی وزارت خانه ارتباطات و فناوری اطلاعات

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی وزارت خانه ارتباطات و فناوری اطلاعات مشخصات پروژه نام وزارت خانه ارتباطات و فناوری اطلاعات محل انجام پروژه تهران – میدان امام خینی سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه فروش و نصب پرده پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد متراژ 250 متر مربع     مشاهده عکس های…

پروژه فروش و نصب پرده زبرا آموزش و پرورش گرگان

پروژه فروش و نصب پرده زبرا آموزش و پرورش گرگان مشخصات پروژه نام آموزش و پرورش گرگان محل انجام پروژه گرگان سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده زبرا متراژ / تعداد متراژ 450 متر مربع     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده زبرا شرکت مینو

پروژه فروش و نصب پرده زبرا شرکت مینو مشخصات پروژه نام شرکت مینو محل انجام پروژه جاده مخصوص کرج سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده زبرا متراژ / تعداد متراژ 90 متر مربع 30 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید بلک اوت و پرده کرکره فلزی استودیو خندوانه

پروژه فروش و نصب پرده شید بلک اوت و پرده کرکره فلزی استودیو خندوانه مشخصات پروژه نام استودیو خندوانه محل انجام پروژه تهران – بلوار ارتش سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید بلک اوت سفید و پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد متراژ 70 متر مربع – ۱۵ درگاه…

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده شرکت تک ماکارون

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده شرکت تک ماکارون مشخصات پروژه نام تک ماکارون محل انجام پروژه کرج – نظر آباد سال انجام پروژه ۱۳۹۹ نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید ساده متراژ / تعداد متراژ 65 متر مربع – تعداد 19 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری فروشگاه شهر کتاب دانشگاه تهران

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری فروشگاه شهر کتاب دانشگاه تهران مشخصات پروژه نام پروژه پرده شهر کتاب محل انجام پروژه تهران/خیابان انقلاب سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری یک رو چاپ اختصاصی متراژ / تعداد چاپ و نصب 30 متر مربع پرده شید تصویری     مشاهده…

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی ساید گاید شرکت گلدیران

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی ساید گاید شرکت گلدیران مشخصات پروژه نام شرکت گلدیران محل انجام پروژه تهران – گاندی سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلری ساید گاید متراژ / تعداد متراژ 50 متر مربع   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری انرژی اتمی

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری انرژی اتمی مشخصات پروژه نام انرژی اتمی محل انجام پروژه تهران – امیر آباد سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری متراژ / تعداد متراژ 4 متر مربع – 2 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده موسسه مطالعات بین المللی انرژی

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده موسسه مطالعات بین المللی انرژی مشخصات پروژه نام موسسه مطالعات بین المللی انرژی محل انجام پروژه تهران / ولیعصر سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده متراژ / تعداد متراژ 4 متر مربع – 13 درگاه     مشاهده آلبوم ها

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آزمایشگاه استاندارد ملی

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آزمایشگاه استاندارد ملی مشخصات پروژه نام آزمایشگاه استاندارد ملی محل انجام پروژه جاجرود سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد متراژ 11.5 متر مربع – 4 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید بلک اوت موتوریزه موزه هنر های فرهنگی بنیاد مستضعفان

پروژه فروش و نصب پرده شید بلک اوت موتوریزه موزه هنر های فرهنگی بنیاد مستضعفان مشخصات پروژه نام موزه هنر های فرهنگی بنیاد مستضعفان محل انجام پروژه تهران – میرداماد سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید بلک اوت موتوریزه برقی متراژ / تعداد متراژ 28 متر مربع – 4…

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شهرداری منطقه 1 ناحیه 8

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شهرداری منطقه 1 ناحیه 8 مشخصات پروژه نام شهرداری منطقه 1 ناحیه 8 محل انجام پروژه تهران – کامرانیه سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده متراژ / تعداد متراژ 72 متر مربع – 9 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی موتوریزه برقی سیستم هوشمند شرکت کاریزما

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی موتوریزه برقی سیستم هوشمند شرکت کاریزما مشخصات پروژه نام شرکت کاریزما محل انجام پروژه تهران – ولیعصر سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی موتوریزه برقی سیستم هوشمند متراژ / تعداد متراژ 10 متر مربع – 80 درگاه  …

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده کلینیک لیزر بیمارستان رازی

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده کلینیک لیزر بیمارستان رازی مشخصات پروژه نام کلینیک لیزر بیمارستان رازی محل انجام پروژه تهران – هفتم تیر سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده متراژ / تعداد متراژ 24 متر مربع – 12 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری فروشگاه چینی سحر

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری فروشگاه چینی سحر مشخصات پروژه نام فروشگاه چینی سحر محل انجام پروژه تهران – شوش سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری متراژ / تعداد متراژ 20 متر مربع – 3 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید سیلوئت شرکت صبا باتری

پروژه فروش و نصب پرده شید سیلوئت شرکت صبا باتری مشخصات پروژه نام شرکت صبا باتری محل انجام پروژه جاده سمنان سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید سیلوئت متراژ / تعداد متراژ 26 متر مربع – 7 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری و پرده لوردراپه شرکت فروکتوز ناب

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری و لوردراپه شرکت فروکتوز ناب مشخصات پروژه نام شرکت فروکتوز ناب محل انجام پروژه کرج – نظر آباد سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری و پرده لوردراپه تصویری و ساده متراژ / تعداد متراژ 52 متر مربع – 14 درگاه  …

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی شرکت فروکتوز ناب

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی شرکت فروکتوز ناب مشخصات پروژه نام شرکت فروکتوز ناب محل انجام پروژه کرج – نظر آباد سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد متراژ 300 متر مربع     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری موتوریزه برقی اتو مارکت

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری موتوریزه برقی اتو مارکت مشخصات پروژه نام اتو مارکت محل انجام پروژه تهران – شریعتی سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری بلک اوت موتوریزه برقی متراژ / تعداد متراژ 57 متر مربع – تعداد 9 درگاه     مشاهده عکس های پروژه…

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی اتو خسروانی

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی اتو خسروانی مشخصات پروژه نام اتو خسروانی محل انجام پروژه تهران/چیتگر سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد متراژ 23 متر مربع تعداد 4 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری فست فود سیبکار

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری فست فود سیبکار مشخصات پروژه نام فست فود سیبکار محل انجام پروژه تهران – قیطریه سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری متراژ / تعداد متراژ 15.5 متر مربع – 3 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری برگر ذغالی

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری برگر ذغالی مشخصات پروژه نام برگر ذغالی محل انجام پروژه تهران – ظفر سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری متراژ / تعداد متراژ 4 متر مربع – تعداد 2 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده آقای گمینی

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده آقای گمینی مشخصات پروژه نام آقای گمینی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید ساده متراژ / تعداد 4 متر مربع   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین آقای کمالی

پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین آقای کمالی مشخصات پروژه نام آقای کمالی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی موتوریزه برقی سیستم هوشمند متراژ / تعداد 20 متر مربع   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین آقای قاسمی پور

پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین آقای قاسمی پور مشخصات پروژه نام آقای قاسمی پور محل انجام پروژه تهران – سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین متراژ / تعداد –   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره چوبی آقای شاه حسینی

پروژه فروش و نصب پرده کرکره چوبی آقای شاه حسینی مشخصات پروژه نام آقای شاه حسینی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده کرکره چوبی متراژ / تعداد 7 متر مربع   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آقای رزمجو

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آقای رزمجو مشخصات پروژه نام آقای رزمجو محل انجام پروژه تهران – سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد –   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری و سیلوئت و پانچی آقای بهزادی

پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری و پرده سیلوئت و پرده پانچی آقای بهزادی مشخصات پروژه نام آقای بهزادی محل انجام پروژه نوشهر سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری و پرده سیلوئت و پرده پانچی متراژ / تعداد متراژ: 60 متر مربع   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آقای بنویدی

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آقای بنویدی مشخصات پروژه نام آقای بنویدی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه اجرای پارتیشن دو جداره سایپا

پروژه اجرای پارتیشن دو جداره سایپا مشخصات پروژه نام سایپا محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه اجرای پارتیشن دو جداره ام دی اف با پرده متراژ / تعداد متراژ: 25 متر مربع   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین آقای جواشی

پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین آقای جواشی مشخصات پروژه نام آقای جواشی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین خورشیدی موتوریزه برقی متراژ / تعداد متراژ: 40 متر مربع   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب کفپوش پی وی سی رولی/اطلس مال نیاوران

پروژه فروش و نصب کفپوش پی وی سی رولی/اطلس مال نیاوران مشخصات پروژه نام اطلس مال محل انجام پروژه تهران-نیوران سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب کفپوش پی وی سی رولی متراژ / تعداد متراژ 130 متر مربع     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه بازسازی آقای صمیمی

مشخصات پروژه نام آقای صمیمی محل انجام پروژه کیلومتر 5 جاده مخصوص سال انجام پروژه 1396 نوع پروژه اجرای بازسازی و کاشی کاری سرویس و اجرای تاسیسات متراژ / تعداد تهیه و نصب لمینت، درب اچ دی اف، درب پی وی سی، تخریب سرویس ها و عایق کاری و لوله کشی و اجرای کاشی و…

پروژه تهیه و نصب استند فروشگاهی جی پلاس

پروژه تهیه و نصب استند فروشگاهی جی پلاس مشخصات پروژه نام فروشگاه گل بانگ جی پلاس محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه تهیه و نصب استند فروشگاهی ام دی اف سفید متراژ / تعداد تعداد 15 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه تهیه و نصب استند پاستیل دکتر بن

پروژه تهیه و نصب استند پاستیل دکتر بن مشخصات پروژه نام آقای اتفاقی محل انجام پروژه کرج سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه تهیه و نصب استند پاستیل متراژ / تعداد متراژ ۹۰ متر مربع     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه تهیه و نصب استند آدامس بایودنت

پروژه تهیه و نصب استند آدامس بایودنت مشخصات پروژه نام آقای اتفاقی محل انجام پروژه کرج سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه تهیه و نصب استند آدامس بایودنت متراژ / تعداد متراژ ۹۰ متر مربع     مشاهده عکس های پروژه ⇓

دکوراسیون فروشگاه های زنجیره ای شیرین عسل

دکوراسیون فروشگاه های زنجیره ای شیرین عسل شرکت ویستا افرند مجری طراحی و اجرای دکوراسیون فروشگاه های  زنجیره ای شیرین عسل در سراسر کشور. دکوراسیون فروشگاه شیرین عسل چیتگر نام پروژه : شعبه چیتگر متراژ : 30 متر مربع  سال انجام پروژه : 1399 ⇓ دکوراسیون فروشگاه شیرین عسل شهر ری نام پروژه : شعبه…

پروژه بازسازی آقای امیری

مشخصات پروژه نام بازسازی آقای امیری محل انجام پروژه تهران-خیابان شریعتی سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه بازسازی منزل (فروش و نصب و زیرسازی کاغذ دیواری/نقاشی دیوار و سقف/فروش و نصب لمینت/فروش و نصب درب داخلی/فروش و نصب درب ضد سرقت/بازسازی سرویس ها/فروش ونصب پرده زبرا و رومن و سلوئیت سه بعدی تصویری متراژ /…

پروژه بازسازی خانم آهن خای

مشخصات پروژه نام پروژه بازسازی خانم آهن خای محل انجام پروژه کرج سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه تهیه و نصب کفپوش، کاغذ دیواری، پرده لوردراپه و اجرای کابینت و کمد ام دی اف متراژ / تعداد تهیه و نصب 50 متر مربع کفپوش پی وی سی، تهیه و نصب 15 رول کاغذ دیواری عرض…

بازسازی بنیاد امام رضا (ع)

مشخصات پروژه نام بازسازی بنیاد امام رضا (ع) محل انجام پروژه تهران، چهار راه سیروس سال انجام پروژه 1396 نوع پروژه بازسازی متراژ / تعداد تهیه و نصب کفپوش، دیوارپوش، کاغذ دیواری، پرده زبرا و درب ضد سرقت،نقاشی کامل سقف و درب و پنجره با زیرسازی، تعمیر درب، تهیه و نصب لوازم برقی و ال سی…

پروژه اجرای لمسه کوبی درب آقای رحیم زاده

پروژه اجرای لمسه کوبی درب آقای رحیم زاده مشخصات پروژه نام آقای رحیم زاده محل انجام پروژه تهران – ولنجک سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه لمسه کوبی درب متراژ / تعداد 1 عدد درب لمسه کوبی     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه اجرای لمسه کوبی درب کارخانه مینو

پروژه اجرای لمسه کوبی درب کارخانه مینو مشخصات پروژه نام کارخانه مینو محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه لمسه کوبی درب متراژ / تعداد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب درب و پنجره سازمان استخدام ریاست جمهوری

پروژه فروش و نصب درب و پنجره سازمان استخدام ریاست جمهوری مشخصات پروژه نام سازمان استخدام ریاست جمهوری محل انجام پروژه تهران/مطهری سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب درب ام دی اف و اچ دی اف و لمسه متراژ / تعداد ساخت و نصب 60 عدد درب ام دی اف و اچ…

پروژه فروش و نصب پنجره 3جداره یو پی وی سی آقای رنجبر

مشخصات پروژه نام آقای رنجبر محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پنجره 3جداره یو پی وی سی متراژ / تعداد ساخت و نصب 7 عدد پنجره یو پی وی سی    

پروژه فروش و نصب پنجره یو پی وی سی آقای ساجدی

مشخصات پروژه نام آقای ساجدی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه فروش و نصب پنجره دوجداره یو پی وی سی متراژ / تعداد ساخت و نصب ۴ عدد پنجره یو پی وی سی    

پروژه فروش و نصب درب و پنجره 2 جداره خانم خصالی

مشخصات پروژه نام خانم خصالی محل انجام پروژه تهران/الهیه سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب درب و پنجره 2 جداره یو پی وی سی سفید متراژ / تعداد تعداد 3عدد    

پروژه اجرای درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی شرکت گاز

مشخصات پروژه نام شرکت گاز محل انجام پروژه چهاردانگه سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه فروش و نصب پنجره دوجداره یو پی وی سی متراژ / تعداد ساخت و نصب 44 عدد درب و پنجره یو پی وی سی    

پروژه شیشه سکوریت دکوراتیو خانم ملول

مشخصات پروژه نام پروژه شیشه سکوریت دکوراتیو خانم ملول محل انجام پروژه الهیه سال انجام پروژه 1396 نوع پروژه تهیه و نصب شیشه سکوریت دکوراتیو متراژ / تعداد تهیه و نصب شیشه دو جداره 6و4 به همراه گاز آرگون    

پروژه حفاظ درب کمپ ترک اعتیاد

مشخصات پروژه نام پروژه حفاظ درب کمپ ترک اعتیاد محل انجام پروژه بهار شیراز سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه ساخت و اجرای حفاظ درب متراژ / تعداد ساخت و نصب یک سری حفاظ درب    

پروژه فروش و نصب درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی بیمارستان فتح

مشخصات پروژه نام پروژه اجرای درب و پنجره یو پی وی سی بیمارستان فتح محل انجام پروژه چهاردانگه سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه اجرای درب و پنجره یو پی وی سی متراژ / تعداد تولید و نصب 965 متر طول درب و پنجره دو جداره یو پی وی سی به همراه تهیه و نصب…

پروژه درب فلزی شرکت سوپر پایپ اینترنشنال

مشخصات پروژه نام پروژه درب فلزی سوپر پایپ محل انجام پروژه خیام سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه تهیه و اجرای درب فلزی متراژ / تعداد تهیه و نصب یک درگاه درب فلزی به همراه شیشه    

پروژه درب و پنجره دوجداره ترمال بریک آزمایشگاه ژنتیک دکتر اکبری

مشخصات پروژه نام پروژه درب و پنجره آزمایشگاه ژنتیک دکتر اکبری محل انجام پروژه طالقانی سال انجام پروژه 1396 نوع پروژه ساخت و نصب درب و پنجره ترمال بریک آنادایز متراژ / تعداد ساخت و نصب 70 متر مربع درب و پنجره ترمال بریک آنادایز مات به همراه  54 متر مربع شیشه دوجداره ساده و…

پروژه درب و پنجره ترمال بریک تهران ویلا

مشخصات پروژه نام پنجره تهران ویلا محل انجام پروژه تهران ویلا سال انجام پروژه 1396 نوع پروژه ساخت پنجره های ترمال بریک آنادایز متراژ / تعداد تولید و نصب 30 عدد پنجره ترمال بریک آنادایز    

پروژه اجرای میز اداری ام دی اف خانم فردی زاد

پروژه اجرای میز اداری ام دی اف خانم فردی زاد مشخصات پروژه نام خانم فردی زاد محل انجام پروژه تهران – اکباتان سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه تهیه و نصب میز اداری ام دی اف دو رنگ متراژ / تعداد 1 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه اجرای کابینت آقای مرادی

مشخصات پروژه نام پروژه اجرای کابینت آقای مرادی محل انجام پروژه هروی سال انجام پروژه 1396 نوع پروژه تهیه و نصب کابینت هایگلاس متراژ / تعداد اجرای کابینت هایگلاس درجه یک و کمد دیواری و صفحه کورین مطابق طرح درخواستی    

پروژه اجرای کابینت ام دی اف و کمد دیواری خانم رئیسی

پروژه اجرای کابینت ام دی اف و کمد دیواری خانم رئیسی مشخصات پروژه نام خانم رئیسی محل انجام پروژه پردیس سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه اجرای کابینت ام دی اف هایگلاس و کمد دیواری ریلی متراژ / تعداد 15 متر مربع     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه اجرای پارتیشن دو جداره ام دی اف و کابینت شرکت سازه پایدار صبا

پروژه اجرای پارتیشن دو جداره ام دی اف و کابینت شرکت سازه پایدار صبا مشخصات پروژه نام شرکت پایدار سازه صبا محل انجام پروژه تهران – سید خندان سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه اجرای پارتیشن دو جداره تمام ام دی اف و کابینت متراژ / تعداد 18 متر مربع     مشاهده عکس های…

پروژه فروش و نصب درب ضد آب و کمد دیواری ریلی آقای نصرالله پور

پروژه فروش و نصب درب ضد آب و کمد دیواری ریلی آقای نصرالله پور مشخصات پروژه نام آقای نصرالله پور محل انجام پروژه تهران – ستارخان سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب درب ضد آب و کمد دیواری ریلی متراژ / تعداد تعداد : 4 عدد     مشاهده عکس های…

پروژه فروش و نصب کمد دیواری آقای بهاری

پروژه فروش و نصب کمد دیواری آقای بهاری مشخصات پروژه نام آقای بهاری محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب کمد دیواری متراژ / تعداد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه بازسازی آقای ناصری

پروژه بازسازی آقای ناصری مشخصات پروژه نام آقای ناصری محل انجام پروژه بومهن سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه تهیه و نصب کابینت های گلاس 2 رنگ و پرده زبرا و قرنیز ام دی اف و نرده آهنی متراژ / تعداد پرده زبرا : 19 درگاه – قرنیز : 120 متر طول – نرده…

پروژه فروش و نصب کابینت آزمایشگاهی و پارتیشن دانشگاه علوم پزشکی کرج

پروژه فروش و نصب کابینت آزمایشگاهی و پارتیشن دانشگاه علوم پزشکی کرج مشخصات پروژه نام دانشگاه علوم پزشکی کرج محل انجام پروژه کرج سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه فروش و نصب کابینت آزماشیگاهی و پارتیشن آلومینیومی متراژ / تعداد کابینت : متراژ 18 متر مربع  –  پارتیشن : متراژ 16 متر مربع    …

پروژه اجرای پارتیشن تک جداره آقای نصرالله پور

پروژه اجرای پارتیشن تک جداره آقای نصرالله پور مشخصات پروژه نام آقای نصرالله پور محل انجام پروژه تهران – جلال آل احمد سال انجام پروژه 1396 نوع پروژها اجرای پارتیشن تک جداره متراژ / تعداد 12 متر مربع     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب کابینت ام دی اف آقای پازوکی

مشخصات پروژه نام آقای پازوکی محل انجام پروژه تهران/مجیدیه سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب کابینت ام دی اف متراژ / تعداد متراژ 3.6متر مربع     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه بازسازی آقای سمیعی

مشخصات پروژه نام آقای سمیعی محل انجام پروژه جندق سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب و زیرسازی دیوارها-اجرای کابینت ام دی اف متراژ / تعداد فروش و نصب و زیرسازی دیوارها/45 رول-اجرای کابینت ام دی اف/15 متر مربع     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه اجرای پارتیشن شرکت رز ریحان سازه

مشخصات پروژه نام شرکت رز ریحان سازه محل انجام پروژه تهران-سهروردی سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه فروش و نصب پارتیشن دو جداره و کمد دیواری متراژ / تعداد تهیه و نصب پارتیشن دو جداره 15 متر مربع    

پروژه اجرای پارتیشن مؤسسه احسان

مشخصات پروژه نام اجرای پارتیشن اداری محل انجام پروژه خیابان شریعتی سال انجام پروژه 1396 نوع پروژه اجرای پارتیشن اداری متراژ / تعداد تهیه و نصب پارتیشن کمدی، پرده و لمینت    

پروژه اجرای کابینت آقای جواهری

مشخصات پروژه نام اجرای کابینت ممبران محل انجام پروژه میرداماد سال انجام پروژه 1395 نوع پروژه اجرای کابینت ممبران متراژ / تعداد طراحی و اجرای 14 متر کابینت ممبران    

پروژه اجرای کمد دیواری آقای ساجدی

مشخصات پروژه نام پروژه اجرای کمد دیواری آقای ساجدی محل انجام پروژه پردیس سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه تهیه و اجرای کمد دیواری ام دی اف مات متراژ / تعداد اجرای 14 متر کمد دیواری، جاکفشی و طبقه بندی انباری    

پروژه اجرای پارتیشن آقای نیک سیرت

مشخصات پروژه نام پروژه اجرای پارتیشن و دیوار کاذب آقای نیک سیرت محل انجام پروژه خیابان جمالزاده جنوبی سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه پروژه اجرای پارتیشن و دیوار کاذب آقای نیک سیرت متراژ / تعداد اجرای 10 متر پارتیشن دو جداره ام دی اف، ساخت یک عدد میز ام دی اف، اجرای 10 متر…

پروژه اجرای کابینت آقای صیادی

مشخصات پروژه نام پروژه اجرای کابینت آقای صیادی محل انجام پروژه پردیس سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه تهیه و نصب کابینت هایگلاس متراژ / تعداد اجرای 10 متر کابینت هایگلاس ترک    

پروژه اجرای کابینت آقای اعلائی

مشخصات پروژه نام آقای اعلائی محل انجام پروژه یوسف آباد سال انجام پروژه 1396 نوع پروژه اجرای کابینت ام دی اف متراژ / تعداد تهیه و نصب11 متر کابینت ام دی اف    

پروژه بازسازی آقای شیریان

مشخصات پروژه نام پروژه بازسازی آقای شیریان محل انجام پروژه پانزده خرداد سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه پرده تصویری، درب ریلی کمد دیواری، کفپوش متراژ / تعداد تهیه و نصب یک عدد پرده سئولیت تصویری، اجرای درب ریلی کمد دیواری، اجرای کفپوش پی وی سی به همراه زیرسازی    

پروژه بازسازی فست فود دیگی تنوری

مشخصات پروژه نام پروژه بازسازی فست فود دیگی تنوری محل انجام پروژه بهارشیراز سال انجام پروژه 1396 نوع پروژه بازسازی متراژ / تعداد تهیه و نصب کفپوش ـ طراحی و ساخت و نصب کانتر ام دی اف ـ تهیه و نصب کاغذ دیواری    

پروژه پارتیشن املاک بزرگان

مشخصات پروژه نام پارتیشن اداری محل انجام پروژه تهران، جلال آل احمد سال انجام پروژه 1396 نوع پروژه اجرای پارتیشن تک جداره و دو جداره، اجرای کابینت ام دی اف مات،تهیه و نصب درب، اجرای ساندویچی متراژ / تعداد طراحی و اجرای 31 متر مربع پارتیشن دوجداره، طراحی و اجرای 70 متر مربع پارتیشن تک…

پروژه فروش و نصب پارتیشن دو جداره و دیوار آکوستیک بنیاد ملی خانواده

پروژه فروش و نصب پارتیشن دو جداره و دیوار آکوستیک بنیاد ملی خانواده مشخصات پروژه نام پارتیشن بنیاد ملی خانواده ایران محل انجام پروژه تهران/پیروزی سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پارتیشن دو جداره و دیوار کاذب آکوستیک متراژ / تعداد پارتیشن : متراژ 9 متر مربع  –  دیوار کاذب آکوستیک :…

پروژه اجرای دیوار کاذب گچی و درب آکوستیک هلدینگ صنعت و معدن خاتم النبیاء

مشخصات پروژه نام آقای حسینی محل انجام پروژه تهران-میدان آزادی سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه پروژه فروش و نصب دیوار کاذب پانل گچی و درب آکوستیک لمسه متراژ / تعداد متراژ 50 متر مربع     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه اجرای دیوار گچی شرکت تامین ماسه ریخته گری

مشخصات پروژه نام آقای زینلی-تامین ماسه ریخته گری محل انجام پروژه تهران-اشرفی اصفهانی سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب دیوار پانل گچی متراژ / تعداد اجرای دیوار پانل گچی متراژ 60 متر مربع    

پروژه فروش و نصب سقف کاذب تایل گچی شرکت آسه

مشخصات پروژه نام شرکت آسه محل انجام پروژه تهران-شهر قدس سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه فروش و نصب سقف  کاذب تایل گچی متراژ / تعداد تهیه و نصب 190 مترمربع    

پروژه اجرای دیوارگچی آقای مقصودی

مشخصات پروژه نام اجرای دیوار گچی محل انجام پروژه خیابان پیروزی سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه فروش و نصب دیوار گچی متراژ / تعداد تهیه و نصب دیوار گچی به همراه قاب درب    

پروژه دیوارکاذب خانم علیقلی

مشخصات پروژه نام پروژه اجرای دیوار کاذب پانل گچی محل انجام پروژه جردن سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه پروژه اجرای دیوار کاذب متراژ / تعداد اجرای 30 مترمربع دیوار گچی به همراه چهاچوب درب و یراق آلات و رنگ آمیزی    

پروژه فروش و نصب دیوار پوش آقای شفیعی

مشخصات پروژه نام آقای شفیعی محل انجام پروژه تهران-سهروردی سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب دیوار پوش پی وی سی ضد ضربه روی سقف و دیوار متراژ / تعداد 20 متر مربع    

پروژه فروش و نصب دیوارپوش ام دی اف دانشکده ریاضی دانشگاه شهید بهشتی

مشخصات پروژه نام دانشکده ریاضی دانشگاه شهید بهشتی محل انجام پروژه تهران-اوین سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب دیوارپوش ام دی اف متراژ / تعداد زیرسازی، تهیه و نصب 270 مترمربع دیوارپوش ام دی اف    

پروژه فروش و نصب دیوارپوش سایت نیاز روز

مشخصات پروژه نام آقای میرابی-سایت نیاز روز محل انجام پروژه تهران-فتحی شقاقی سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه نصب و فروش دیوارپوش متراژ / تعداد زیرسازی، تهیه و نصب 80 مترمربع دیوارپوش پی وی س    

فروش و نصب دیوارپوش شرکت آسه

مشخصات پروژه نام شرکت آسه محل انجام پروژه تهران-شهر قدس سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه تهیه و نصب دیوارپوش پی وی سی متراژ / تعداد زیرسازی، تهیه و نصب 300 مترمربع دیوارپوش پی وی سی    

پروژه اجرای دیوارپوش قوه قضائیه

مشخصات پروژه نام پروژه اجرای دیوارپوش قوه قضائیه محل انجام پروژه خیابان فاطمی سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه تهیه و نصب دیوارپوش پی وی سی متراژ / تعداد زیرسازی، تهیه و نصب 60 مترمربع دیوارپوش پی وی سی    

پروژه نصب و فروش پرده کرکره چوبی شرکت یاس ارغوانی

پروژه نصب و فروش پرده کرکره چوبی شرکت یاس ارغوانی مشخصات پروژه نام شرکت یاس ارغوانی محل انجام پروژه تهران/پاساران شمالی سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه فروش و نصب پرده کرکره چوبی متراژ / تعداد متراژ 4 متر مربع تعداد یک عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شرکت هوشمند یاران

مشخصات پروژه نام شرکت هوشمند یاران محل انجام پروژه میدان جهاد سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه تهیه و نصب پرده کرکره چوبی متراژ / تعداد تهیه و نصب 19 متر مربع پرده کرکره چوبی     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شرکت سیکا پارسیان

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شرکت سیکا پارسیان مشخصات پروژه نام شرکت سیکا پارسیان محل انجام پروژه تهران/نظرآباد سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه متراژ / تعداد متراژ 132 متر مربع پرده لوردراپه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره چوبی ویلای شمال

پروژه فروش و نصب پرده کرکره چوبی ویلای شمال مشخصات پروژه نام پرده کرکره چوبی ویلای شمال محل انجام پروژه شمال – شهرک نور سال انجام پروژه 1396 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده کرکره چوبی ویلای شمال متراژ / تعداد تولید و نصب 10/81 متر مربع پرده کرکره چوبی و 39/5 متر مربع…

پروژه پارتیشن دو جداره و پرده زبرا شرکت آذر سپهر سودمند

پروژه پارتیشن دو جداره و پرده زبرا شرکت آذر سپهر سودمند مشخصات پروژه نام شرکت آذر سپهر سودمند محل انجام پروژه تهران – آیت الله کاشانی سال انجام پروژه 1396 نوع پروژه تولید و نصب پارتیشن دو جداره و پرده زبرا متراژ / تعداد ساخت و اجرای 28 متر پارتیشن دو جداره – تولید و…

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شرکت آدوراطب

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شرکت آدوراطب مشخصات پروژه نام شرکت آدوراطب محل انجام پروژه شهر قدس سال انجام پروژه 1396 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه متراژ / تعداد تهیه و نصب 15 عدد پرده لوردراپه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید و لوردراپه شرکت آروین پژوهان نور

پروژه فروش و نصب پرده شید و لوردراپه شرکت آروین پژوهان نور مشخصات پروژه نام شرکت آروین پژوهان نور محل انجام پروژه تهران/جاده مخصوص کرج سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید و لوردراپه متراژ / تعداد متراژ 15 متر مربع تعداد 3 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده و تصویری موتوریزه برقی مسکن مدرن کامرانیه

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده و تصویری موتوریزه برقی مسکن مدرن کامرانیه مشخصات پروژه نام مسکن مدرن کامرانیه محل انجام پروژه تهران/دیباجی جنوبی سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید ساده و تصویری موتوریزه برقی متراژ / تعداد متراژ 23 متر مربع تعداد 6 عدد     مشاهده عکس…

پروژه فروش و نصب پرده شید شرکت یوتاب

پروژه فروش و نصب پرده شید شرکت یوتاب مشخصات پروژه نام شرکت یوتاب محل انجام پروژه تهران/آزادی سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید سفید بلک اوت و ساده متراژ / تعداد متراژ 30 متر مربع تعداد 9 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده زبرا شرکت رشد صنعت

پروژه فروش و نصب پرده زبرا شرکت رشد صنعت مشخصات پروژه نام شرکت رشد صنعت محل انجام پروژه تهران/اشرفی اصفهانی سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده زبرا متراژ / تعداد متراژ 170 متر مربع تعداد 60 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت تصویری سه بعدی بیمه پاسارگاد

پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت تصویری سه بعدی بیمه پاسارگاد مشخصات پروژه نام بیمه پاسارگاد محل انجام پروژه تهران/شهرک غرب سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت تصویری سه بعدی متراژ / تعداد متراژ 8 متر مربع تعداد 3 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت تصویری سه بعدی شرکت هفت نور آسمان

پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت تصویری سه بعدی شرکت هفت نور آسمان مشخصات پروژه نام شرکت هفت نور آسمان محل انجام پروژه تهران/شهرک اکباتان سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت تصویری سه بعدی متراژ / تعداد متراژ 4.5 متر مربع تعداد 1 عدد     مشاهده عکس های پروژه…

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شرکت پارس رای آب

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شرکت پارس رای آب مشخصات پروژه نام شرکت پارس رای آب محل انجام پروژه تهران/جلال آل احمد سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه متراژ / تعداد متراژ 13 متر مربع تعداد ۵ درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید سولیت تصویری دو رو شرکت بهاز کالا

پروژه فروش و نصب پرده شید سولیت تصویری دو رو شرکت بهاز کالا مشخصات پروژه نام شرکت بهاز کالا محل انجام پروژه تهران/شوش سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید سولیت تصویری دو رو متراژ / تعداد متراژ 5 متر مربع تعداد ۱ عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده زبرا شرکت لیزینگ پارسیان

پروژه فروش و نصب پرده زبرا شرکت لیزینگ پارسیان مشخصات پروژه نام شرکت لیزینگ پارسیان محل انجام پروژه تهران/بلوار کشاورز سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده زبرا متراژ / تعداد متراژ 50 متر مربع تعداد 15 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت سه بعدی تصویری بوتیک دایی

پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت سه بعدی تصویری بوتیک دایی مشخصات پروژه نام آقای نجفی محل انجام پروژه تهران/پانزده خرداد سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت تصویری سه بعدی متراژ / تعداد متراژ 1.5متر مربع تعداد 1 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری موتوریزه برقی شرکت تاکسین

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری موتوریزه برقی شرکت تاکسین مشخصات پروژه نام شرکت تاکسین محل انجام پروژه تهران – تهران نو سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری بلک اوت موتوریزه برقی متراژ / تعداد متراژ 14 متر مربع – تعداد 2 درگاه     مشاهده عکس های…

پروژه فروش و نصب پرده شید 2 مکانیزم روز و شب شرکت سمات

پروژه فروش و نصب پرده شید 2 مکانیزم روز و شب شرکت سمات مشخصات پروژه نام شرکت سمات محل انجام پروژه تهران -خیابان طالقانی سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید 2 مکانیزم روز و شب متراژ / تعداد متراژ 3.8 متر مربع – تعداد 1 درگاه     مشاهده عکس…

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری موتوریزه برقی شرکت برنارایان اردوان

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری موتوریزه برقی شرکت برنارایان اردوان مشخصات پروژه نام شرکت برنارایان اردوان محل انجام پروژه تهران – گیشا سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری بلک اوت موتوریزه برقی متراژ / تعداد متراژ 18 متر مربع – تعداد 4 درگاه     مشاهده عکس…

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شرکت سیمان داراب

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شرکت سیمان داراب مشخصات پروژه نام شرکت سیمان داراب محل انجام پروژه تهران – میرداماد سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده متراژ / تعداد متراژ 8 متر مربع – تعداد 5 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت تصویری شرکت رسا

پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت تصویری شرکت رسا مشخصات پروژه نام شرکت رسا/آقای پوریایی محل انجام پروژه تهران/سد خندان سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت تصویری/پوستر سه بعدی متراژ / تعداد 16 متر مربع – 3 متر مربع – 1 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه و سلوئیت تصویری آقای مرتضوی

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه و سلوئیت تصویری آقای مرتضوی مشخصات پروژه نام آقای مرتضوی محل انجام پروژه تهران – سهروردی جنوبی سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه و سلوئیت تصویری متراژ / تعداد تعداد 4 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری دورو خانم علوی

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری دورو خانم علوی مشخصات پروژه نام خانم علوی محل انجام پروژه تهران/ولیعصر سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری دورو متراژ / تعداد تهیه و نصب پرده شید تصویری مطابق با طرح در خواستی     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه تصویری آقای مهاجری

مشخصات پروژه نام آقای مهاجری محل انجام پروژه سعادت آباد سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه چاپ، تولید و نصب پرده لودراپه تصویری متراژ / تعداد تهیه و نصب پرده لوردراپه تصویری مطابق با طرح در خواستی     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده سیلوئت تصویری آقای عیدی

پروژه فروش و نصب پرده سیلوئت تصویری آقای عیدی مشخصات پروژه نام آقای عیدی محل انجام پروژه تهران – دیباجی جنوبی سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه فروش و نصب پرده سیلوئت تصویری سه بعدی متراژ / تعداد متراژ 3/5 متر مربع – تعداد 1 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید دو مکانیزم روز و شب خانم کریم بیگی

پروژه فروش و نصب پرده شید دو مکانیزم روز و شب خانم کریم بیگی مشخصات پروژه نام خانم کریم بیگی محل انجام پروژه تهران – زعفرانیه سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه فروش و نصب پرده شب و روز متراژ / تعداد تعداد دو عدد پرده دو مکانیزم شب و روز     مشاهده عکس…

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده موتوریزه آقای پازوکی

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده موتوریزه آقای پازوکی مشخصات پروژه نام آقای پازوکی محل انجام پروژه پارک شهر سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه پرده شید ساده به همراه 2 عدد موتور پرده متراژ / تعداد متراژ 40 مترمربع پرده شید ساده     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی پرده آقای حسینی

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی پرده آقای حسینی مشخصات پروژه نام آقای حسینی محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد متراژ 3 متر مربع – 4 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت سه بعدی خانم کوثری

پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت سه بعدی خانم کوثری مشخصات پروژه نام خانم کوثری محل انجام پروژه لواسان سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت تصویری سه بعدی سفید متراژ / تعداد متراژ 23 متر مربع تعداد 5 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه تصویری خانم کیا

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه تصویری خانم کیا مشخصات پروژه نام خانم کیا محل انجام پروژه تهران/سعادت آباد سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه تصویری متراژ / تعداد متراژ 7 متر مربع تعداد 2 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده اپن رومن و سلوئیت تصویری آقای صبا

پروژه فروش و نصب پرده اپن رومن و سلوئیت تصویری آقای صبا مشخصات پروژه نام آقای صبا محل انجام پروژه تهران/میدان هروی سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده اپن رومن و پرده سلوئیت سه بعدی تصویری و پرده شید متراژ / تعداد متراژ 37 متر مربع تعداد 10 عدد    …

پروژه فروش و نصب پرده شید آقای مظاهریون

پروژه فروش و نصب پرده شید آقای مظاهریون مشخصات پروژه نام آقای مظاهریون محل انجام پروژه میگون نو سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید مشکی ساده متراژ / تعداد متراژ 46 متر مربع تعداد 9 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده زبرا آقای آهنخای

پروژه فروش و نصب پرده زبرا آقای آهنخای مشخصات پروژه نام آقای آهنخای محل انجام پروژه تهران/سه راه امین حضور سال انجام پروژه 1397 نوع پروژه فروش و نصب پرده زبرا متراژ / تعداد متراژ 12 متر مربع تعداد 3 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده زبرا و شید دو مکانیزم روز و شب آقای یوسفی

پروژه فروش و نصب پرده زبرا و شید دو مکانیزم روز و شب آقای یوسفی مشخصات پروژه نام آقای یوسفی محل انجام پروژه تهران/مجیدیه جنوبی سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده زبرا و شید دو مکانیزم روز و شب متراژ / تعداد متراژ 8.5 متر مربع تعداد ۳ عدد    …

پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت سه بعدی خانم نخعی

پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت سه بعدی خانم نخعی مشخصات پروژه نام خانم نخعی محل انجام پروژه تهران/شهرک غرب سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت سه بعدی تصویری متراژ / تعداد تعداد 3 عدد متراژ 16 متر مربع     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آقای دشوارگر

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آقای دشوارگر مشخصات پروژه نام آقای دشوارگر محل انجام پروژه تهران/شهرک غرب سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد متراژ 15 متر مربع تعداد 4 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت سه بعدی موتوریزه و پرده رومن آقای حمیدی

پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت سه بعدی موتوریزه و پرده رومن آقای حمیدی مشخصات پروژه نام آقای حمیدی محل انجام پروژه تهران/الهیه سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت سه بعدی موتوریزه و پرده رومن متراژ / تعداد متراژ 60 متر مربع تعداد 12 عدد     مشاهده عکس های…

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه آقای ترک

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه آقای ترک مشخصات پروژه نام آقای ترک محل انجام پروژه تهران/میدان آرژانتین سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه متراژ / تعداد متراژ 19 متر مربع تعداد 5 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه خانم شعبانی

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه خانم شعبانی مشخصات پروژه نام خانم شعبانی محل انجام پروژه تهران – میدان المپیک سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه متراژ / تعداد 30 متر مربع – 6 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه تصویری آقای رنجبران

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه تصویری آقای رنجبران مشخصات پروژه نام آقای رنجبران محل انجام پروژه تهران – شهرک گلستان سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه تصویری متراژ / تعداد 30 متر مربع – 6 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده زبرا خانم مرتضوی

پروژه فروش و نصب پرده زبرا خانم مرتضوی مشخصات پروژه نام خانم مرتضوی محل انجام پروژه تهران/خیابان گرگان سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده زبرا متراژ / تعداد 3 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه و شرشره تصویری آقای عصاری

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه و شرشره تصویری آقای عصاری مشخصات پروژه نام آقای عصاری محل انجام پروژه تهران/خیابان قائم مقام فراهانی سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه و شرشره تصویری متراژ / تعداد 2 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده تک رنگ خانم چرتابیان

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده تک رنگ خانم چرتابیان مشخصات پروژه نام خانم چرتابیان محل انجام پروژه تهران/ستارخان سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید ساده تک رنگ متراژ / تعداد متراژ 19 متر مربع تعداد 6 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه تصویری آقای زاهدی

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه تصویری آقای زاهدی مشخصات پروژه نام آقای زاهدی محل انجام پروژه جاده مخصوص کرج سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه تصویری متراژ / تعداد متراژ 30 متر مربع تعداد 4 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آقای عطائیان

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آقای عطائیان مشخصات پروژه نام آقای عطائیان محل انجام پروژه تهران/پاسداران سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد متراژ 25 متر مربع تعداد 8 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری خانم غفاری

پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری خانم غفاری مشخصات پروژه نام خانم غفاری محل انجام پروژه تهران – آیت الله کاشانی سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری متراژ / تعداد متراژ 13 متر مربع  –  تعداد 4 درگاه   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت موتوریزه برقی و پرده رومن آقای حمیدی

پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت موتوریزه برقی و پرده رومن آقای حمیدی مشخصات پروژه نام آقای حمیدی محل انجام پروژه کردان سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده سلوئیت سه بعدی موتوریزه برقی و پرده رومن متراژ / تعداد متراژ 70 متر مربع 13 درگاه     مشاهده عکس های پروژه…

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده آقای جهانتیغ

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده آقای جهانتیغ مشخصات پروژه نام آقای جهانتیغ محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده متراژ / تعداد متراژ 10.5 متر مربع – تعداد ۲ درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده زبرا آقای زارع پور

پروژه فروش و نصب پرده زبرا آقای زارع پور مشخصات پروژه نام آقای زارع پور محل انجام پروژه تهران – فاطمی سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده زبرا متراژ / تعداد متراژ 9.5 متر مربع – تعداد ۲ درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی خانم بدری

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی خانم بدری مشخصات پروژه نام خانم بدری محل انجام پروژه تهران – فرشته سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد متراژ 6 متر مربع – تعداد ۴ درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه آقای المعی

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه آقای المعی مشخصات پروژه نام آقای المعی محل انجام پروژه تهران – جاده مخصوص کرج سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده متراژ / تعداد متراژ 7 متر مربع – 1 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آقای هادوی

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آقای هادوی مشخصات پروژه نام آقای هادوی محل انجام پروژه تهران/مطهری سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد 3 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی موتوریزه برقی شرکت آرتا بنا بوم

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی موتوریزه برقی شرکت آرتا بنا بوم مشخصات پروژه نام شرکت آرتا بنا بوم محل انجام پروژه تهران – سعادت آباد سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی موتوریزه برقی متراژ / تعداد متراژ ۵۰ متر مربع – تعداد ۴ درگاه     مشاهده…

پروژه فروش و نصب پرده سان اسکرین موتوریزه برقی و پرده کرکره فلزی آقای عمادی

پروژه فروش و نصب پرده سان اسکرین موتوریزه برقی و پرده کرکره فلزی آقای عمادی مشخصات پروژه نام آقای عمادی محل انجام پروژه تهران – میدان ونک سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده سان اسکرین موتوریزه برقی و کرکره فلزی متراژ / تعداد متراژ ۵۰ متر مربع – تعداد ۴ درگاه…

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی خانم اسکندری

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی خانم اسکندری مشخصات پروژه نام خانم اسکندری محل انجام پروژه تهران – ازگل سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد متراژ ۵۰ متر مربع – درگاه ۴ درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده سان اسکرین موتوریزه برقی هوشمند آقای حلوایی

پروژه فروش و نصب پرده سان اسکرین موتوریزه برقی هوشمند آقای حلوایی مشخصات پروژه نام آقای حلوایی محل انجام پروژه تهران – زعفرانیه سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده سان اسکرین موتوریزه برقی متراژ / تعداد متراژ 50 متر مربع – تعداد 4 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده خانم خوشرو

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده خانم خوشرو مشخصات پروژه نام خانم خوشرو محل انجام پروژه تهران – یوسف آباد سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده متراژ / تعداد متراژ 8 متر مربع – تعداد 3 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آقای جوهری

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آقای جوهری مشخصات پروژه نام آقای جوهری محل انجام پروژه تهران – خیابان خرمشهر سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد متراژ 20 متر مربع – تعداد 7 درگاه   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده زبرا دکتر حقیقی

پروژه فروش و نصب پرده زبرا دکتر حقیقی مشخصات پروژه نام دکتر حقیقی محل انجام پروژه تهران – بلوار کشاورز سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده زبرا متراژ / تعداد متراژ 16 متر مربع – تعداد 8 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی خانم حسینی

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی خانم حسینی مشخصات پروژه نام خانم حسینی محل انجام پروژه تهران – سعادت آباد سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد متراژ ۵۰ متر مربع – تعداد ۴ درگاه   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید خانم کریمی

پروژه فروش و نصب پرده شید خانم کریمی مشخصات پروژه نام خانم کریمی محل انجام پروژه تهران – پاسداران سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید متراژ / تعداد متراژ ۵۰ متر مربع – تعداد ۴ درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده مخمل پانچی و شید دکوراتیو خانم عباسی

پروژه فروش و نصب پرده مخمل پانچی و شید دکوراتیو خانم عباسی مشخصات پروژه نام خانم عباسی محل انجام پروژه تهران/فرشته سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه فروش و نصب پرده مخمل پانچی و شید دکوراتیو متراژ / تعداد متراژ 3 متر مربع – 4 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید سلوئیت شرکت نما کاران آرکا نوین

پروژه فروش و نصب پرده شید سلوئیت شرکت نما کاران آرکا نوین مشخصات پروژه نام شرکت نما کاران آرکا نوین محل انجام پروژه تهران – ولنجک سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید سلوئیت متراژ / تعداد متراژ 3 متر مربع – تعداد 5 درگاه     مشاهده عکس های پروژه…

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی و پرده زبرا شرکت گاز لوله

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی و پرده زبرا شرکت گاز لوله مشخصات پروژه نام شرکت گاز لوله محل انجام پروژه تهران – ملاصدرا سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی و پرده زبرا متراژ / تعداد پرده کرکره فلزی : متراژ 3 متر مربع – تعداد 2 درگاه …

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری خانم هنرمند

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری خانم هنرمند مشخصات پروژه نام خانم هنرمند محل انجام پروژه تهران – ولیعصر سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری چاپ اختصاصی متراژ / تعداد متراژ 8 متر مربع – تعداد 3 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید خانم کریمی

پروژه فروش و نصب پرده شید خانم کریمی مشخصات پروژه نام خانم کریمی محل انجام پروژه کرج سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده زبرا متراژ / تعداد متراژ 10 متر مربع – 3 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره چوبی آقای اسد الهی

پروژه فروش و نصب پرده کرکره چوبی آقای اسد الهی مشخصات پروژه نام آقای اسد الهی محل انجام پروژه تهران – الهیه سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب پرده کرکره چوبی 50 میل سفید متراژ / تعداد متراژ 14 متر مربع – تعداد 6 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی شرکت توسعه و سرمایه صنعت غدیر

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی شرکت توسعه و سرمایه صنعت غدیر مشخصات پروژه نام شرکت توسعه و سرمایه صنعت غدیر محل انجام پروژه تهران – خیابان بهشتی سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد متراژ 15 متر مربع – تعداد 7 درگاه     مشاهده…

پروژه فروش و نصب پرده شید موتوریزه برقی سیستم هوشمند شرکت بیمه فرزام

پروژه فروش و نصب پرده شید موتوریزه برقی سیستم هوشمند شرکت بیمه فرزام مشخصات پروژه نام بیمه فرزام محل انجام پروژه تهران/سعادت اباد سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید موتوریزه برقی سیستم هوشمند متراژ / تعداد متراژ 3 متر مربع – 4 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی ساده و تصویری آقای بهرامن

پروژه فروش و نصب پرده کر کره فلزی ساده و تصویری آقای بهرامن مشخصات پروژه نام آقای بهرامن محل انجام پروژه تهران/ابو سعید سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده کر کره فلزی ساده و تصویری متراژ / تعداد متراژ 23 متر مربع – 13 درگاه     مشاهده عکس های پروژه…

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آقای درخشان

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آقای درخشان مشخصات پروژه نام آقای درخشان محل انجام پروژه تهران/میدان قدس سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد متراژ 10 متر مربع – 4 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری خانم جولایی

پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری خانم جولایی مشخصات پروژه نام خانم جولایی محل انجام پروژه تهران/سعادت اباد سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری متراژ / تعداد متراژ 6متر مربع – 2 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید چاپی اقای متین زاده

پروژه فروش و نصب پرده شید چاپی اقای متین زاده مشخصات پروژه نام اقای متین زاده محل انجام پروژه تهران/کامرانیه سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری یک رو متراژ / تعداد متراژ 13 متر مربع – 3 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره چوبی آقای رضایی

پروژه فروش و نصب پرده کرکره چوبی آقای رضایی مشخصات پروژه نام آقای رضایی محل انجام پروژه تهران – پاسداران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده کرکره چوبی متراژ / تعداد متراژ 7 متر مربع – 2 درگاه   مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی برقی شرکت آرتا بنا بوم

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی برقی شرکت آرتا بنا بوم مشخصات پروژه نام شرکت آرتا بنا بوم محل انجام پروژه تهران – سعادت آباد سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلری برقی متراژ / تعداد متراژ 5 متر مربع – 3 درگاه     مشاهده عکس های…

پروژه فروش و نصب پرده زبرا و شید بلک اوت موتوریزه برقی آقای پازوکی

پروژه فروش و نصب پرده زبرا و شید بلک اوت موتوریزه برقی آقای پازوکی مشخصات پروژه نام آقای پازوکی محل انجام پروژه مازندران – سیسنگان سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده زبرا و شید بلک اوت موتوریزه برقی متراژ / تعداد متراژ 175 متر مربع – تعداد 25 درگاه  …

پروژه فروش و نصب پرده سیلوئت و باند تصویری موتوریزه برقی دفتر ویستا افرند

پروژه فروش و نصب پرده سیلوئت و باند تصویری موتورریزه برقی دفتر ویستا افرند مشخصات پروژه نام شرکت ویستا افرند محل انجام پروژه تهران/ سهرودی جنوبی سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده سیلوئت و باند تصویری موتوریزه برقی متراژ / تعداد 40متر مربع-3درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده زبرا شرکت تجارت کالای آتیه

پروژه فروش و نصب پرده زبرا شرکت تجارت کالای آتیه مشخصات پروژه نام شرکت تجارت کالای آتیه محل انجام پروژه تهران / یوسف آباد سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده زبرا متراژ / تعداد 15/5 متر مربع – 5درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید بلک اوت تصویری یک رو دو رو گروه صنعتی RS

پروژه فروش و نصب پرده شید بلک اوت تصویری یک رو دو رو گروه صنعتی RS مشخصات پروژه نام گروه صنعتی RS محل انجام پروژه تهران/ جاده مخصوص کرج سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید بلک اوت تصویری یک رو دو رو متراژ / تعداد 40 متر مربع-11درگاه  …

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری موتوریزه برقی صنایع دستی آقاجانی

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری موتوریزه برقی صنایع دستی آقاجانی مشخصات پروژه نام صنایع دستی آقاجانی محل انجام پروژه تهران/ نجات اللهی سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری موتوریزه برقی متراژ / تعداد 6 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین خورشیدی موتوریزه برقی آقای تهرانی

پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین خورشیدی موتوریزه برقی آقای تهرانی مشخصات پروژه نام آقای تهرانی محل انجام پروژه تهران – خیابان دربند سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین خورشیدی موتوریزه برقی متراژ / تعداد متراژ 13 متر مربع – تعداد 2 درگاه     مشاهده عکس…

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی شرکت آزمون گستران

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی شرکت آزمون گستران مشخصات پروژه نام شرکت آزمون گستران محل انجام پروژه تهران/ مطهری سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب توری و پرده کرکره فلری متراژ / تعداد متراژ 5متر مربع – 3 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین خورشیدی مگنتی و موتوریزه برقی آقای طیبی

پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین خورشیدی مگنتی و موتوریزه برقی آقای طیبی مشخصات پروژه نام آقای طیبی محل انجام پروژه تهران – کامرانیه سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین خورشیدی مگنتی موتوریزه برقی متراژ / تعداد متراژ 40متر مربع – تعداد 10 درگاه     مشاهده عکس…

پروژه فروش و نصب پرده زبرا و کرکره فلزی اتو خسروانی

پروژه فروش و نصب پرده زبرا و کرکره فلزی اتو خسروانی مشخصات پروژه نام اتو خسروانی محل انجام پروژه تهران/خیابان شریعتی سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه فروش و نصب پرده زبرا و پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد متراژ 67 متر مربع – 16 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری شرکت آبنوس طب هرمز

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری شرکت آبنوس طب هرمز مشخصات پروژه نام شرکت آبنوس طب هرمز – خانم مرادی محل انجام پروژه تهران – مطهری سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری متراژ / تعداد متراژ 4 متر مربع – تعداد 1 عدد     مشاهده عکس…

پروژه فروش و نصب پرده رومن تصویری موتوریزه برقی هلدینگ ایرنیکا

پروژه فروش و نصب پرده رومن تصویری موتوریزه برقی هلدینگ ایرنیکا مشخصات پروژه نام هلدینگ ایرنیکا محل انجام پروژه تهران – کامرانیه سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده رومن تصویری موتوریزه برقی متراژ / تعداد متراژ 25 متر مربع – تعداد 6 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه برج پانوراما

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه برج پانوراما مشخصات پروژه نام برج پانوراما محل انجام پروژه تهران – زعفرانیه سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه خارجی متراژ / تعداد متراژ 10 متر مربع – تعداد 2 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آقای فرجی

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آقای فرجی مشخصات پروژه نام آقای فرجی محل انجام پروژه تهران – خیابان سنائی سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد متراژ 5 متر مربع – تعداد 2 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده و پرده شید سان اسکرین خورشیدی شرکت آتیه سازان

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده و پرده شید سان اسکرین خورشیدی شرکت آتیه سازان مشخصات پروژه نام شرکت آتیه سازان محل انجام پروژه تهران – جردن سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید ساده و پرده شید سان اسکرین خورشیدی متراژ / تعداد شید ساده : متراژ 48…

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری آقای خدامیری

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری آقای خدامیری مشخصات پروژه نام آقای خدامیری محل انجام پروژه تهران – دیباجی جنوبی سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید بلک اوت تصویری متراژ / تعداد متراژ 7 متر مربع – تعداد 1 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده زبرا آقای میرزایی

پروژه فروش و نصب پرده زبرا آقای میرزایی مشخصات پروژه نام آقای میرزایی محل انجام پروژه تهران – پاسداران سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده زبرا متراژ / تعداد متراژ 12 متر مربع – 2 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید سیلوئت شرکت مپنا

پروژه فروش و نصب پرده شید سیلوئت شرکت مپنا مشخصات پروژه نام آقای رمضانپور – شرکت مپنا محل انجام پروژه تهران – ونک سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید سیلوئت متراژ / تعداد متراژ ۴ متر مربع – 2 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید بلک اوت تصویری آقای دولتی

پروژه فروش و نصب پرده شید بلک اوت تصویری آقای دولتی مشخصات پروژه نام آقای دولتی محل انجام پروژه تهران/ پلاسکو سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید بلک اوت تصویری متراژ / تعداد متراژ8 متر مربع -1درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری یک رو خانم نیلی

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری یک رو خانم نیلی مشخصات پروژه نام خانم نیلی محل انجام پروژه تهران – ولنجک سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری یک رو متراژ / تعداد متراژ ۴ متر مربع – 1 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده شرکت کیان پرشیا

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده شرکت کیان پرشیا مشخصات پروژه نام آقای صیادی – شرکت کیان پرشیا محل انجام پروژه تهران – میرداماد سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید ساده و پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد متراژ 50 متر مربع – 22 درگاه     مشاهده…

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی و زبرا موتوریزه برقی آقای باریکانی

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی و زبرا موتوریزه برقی آقای باریکانی مشخصات پروژه نام آقای باریکانی محل انجام پروژه تهران – جردن سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی و زبرا موتوریزه برقی متراژ / تعداد متراژ 86 متر مربع – 15 درگاه…

پروژه فروش و نصب پرده شید سفید شرکت دکوشاپ

پروژه فروش و نصب پرده شید سفید ساده شرکت دکوشاپ مشخصات پروژه نام شرکت دکو شاپ محل انجام پروژه تهران – میرعماد سال انجام پروژه 1399 – 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید سفید ساده متراژ / تعداد متراژ 65 متر مربع     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی 25 میل طرح چوب آقای بهارلو

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی 25 میل طرح چوب آقای بهارلو مشخصات پروژه نام آقای بهارلو محل انجام پروژه تهران/ دزاشیب سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی 25 میل طرح چوب متراژ / تعداد متراژ 4 متر مربع – 2 درگاه     مشاهده عکس های…

پروژه فروش و نصب پرده شرشره تصویری آقای خانلو

پروژه فروش و نصب پرده شرشره تصویری آقای خانلو مشخصات پروژه نام آقای خانلو محل انجام پروژه تهران – سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شرشره تصویری متراژ / تعداد متراژ  متر مربع –  درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه آقای جرجانی

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده آقای جرجانی مشخصات پروژه نام آقای جرجانی محل انجام پروژه تهران – ناصر خسرو سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه متراژ / تعداد متراژ 10 متر مربع – 6 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده آقای طرزمی

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده آقای طرزمی مشخصات پروژه نام آقای طرزمی محل انجام پروژه تهران – شهران سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید ساده متراژ / تعداد متراژ 12 متر مربع – 3 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده زبرا و پرده شید بلک اوت آقای شریف

پروژه فروش و نصب پرده زبرا و پرده شید بلک اوت آقای شریف مشخصات پروژه نام آقای شریف محل انجام پروژه تهران – مطهری سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده زبرا و پرده شید بلک اوت متراژ / تعداد متراژ 70 متر مربع – تعداد 21 عدد     مشاهده…

پروژه فروش و نصب پرده شید سیلوئت و پرده زبرا آقای دری

پروژه فروش و نصب پرده شید سیلوئت و پرده زبرا آقای دری مشخصات پروژه نام آقای دری محل انجام پروژه تهران – صادقیه سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید سیلوئت تصویری و پرده زبرا متراژ / تعداد متراژ 15 متر مربع – تعداد 3 عدد     مشاهده عکس…

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه تصویری پیرایش پدرام

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه تصویری پیرایش پدرام مشخصات پروژه نام پیرایش پدرام محل انجام پروژه تهران – خیابان آزادی سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه تصویری متراژ / تعداد متراژ 3 متر مربع – تعداد 1 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین خورشیدی شرکت لوله و پروفیل کیهان

پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین خورشیدی شرکت لوله و پروفیل کیهان مشخصات پروژه نام شرکت لوله و پروفیل کیهان – آقای کریمخانی محل انجام پروژه تهران – خیابان الوند سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین خورشیدی متراژ / تعداد متراژ 50 متر مربع – تعداد 18…

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه آقای سلیمی

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه خانم سلیمی مشخصات پروژه نام آقای سلیمی محل انجام پروژه تهران – شهرک غرب سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه متراژ / تعداد متراژ 7 متر مربع – تعداد 2 عدد     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شرکت مهر مینا الکتریک

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شرکت مهر مینا الکتریک مشخصات پروژه نام شرکت مهر مینا الکتریک محل انجام پروژه تهران – جمهوری سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده متراژ / تعداد متراژ 10 متر مربع – 5 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شرکت فن آوا کارت

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شرکت فن آوا کارت مشخصات پروژه نام شرکت فن آوار کارت محل انجام پروژه تهران – الوند سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه متراژ / تعداد متراژ 10 متر مربع – 2 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده و تصویری شرکت توسعه هوشمند صنعت پوشاک نوین

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده و تصویری شرکت توسعه هوشمند صنعت پوشاک نوین مشخصات پروژه نام شرکت توسعه هوشمند صنعت پوشاک نوین محل انجام پروژه تهران – نیاوران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید بلک اوت ساده و تصویری متراژ / تعداد متراژ 19 متر مربع -…

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده و بلک اوت موتوریزه برقی آقای محمد زاده

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده و بلک اوت موتوریزه برقی آقای محمد زاده مشخصات پروژه نام آقای محمد زاده محل انجام پروژه تهران – پاسداران سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید ساده و بلک اوت موتوریزه برقی متراژ / تعداد متراژ 82 متر مربع – 10 درگاه…

پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین خورشیدی موتوریزه برقی آقای دژکام

پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین خورشیدی موتوریزه برقی آقای دژکام مشخصات پروژه نام آقای دژکام محل انجام پروژه فشم سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی موتوریزه برقی متراژ / تعداد متراژ 65 متر مربع – 10 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه آقای خضرایی

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه آقای خضرایی مشخصات پروژه نام آقای خضرایی محل انجام پروژه تهران – میرداماد سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده متراژ / تعداد متراژ 17 متر مربع – 4 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آقای صادقی

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آقای صادقی مشخصات پروژه نام آقای صادقی محل انجام پروژه تهران – سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد متراژ  متر مربع –  درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده شرکت توسعه صنعتی مهاد

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده شرکت توسعه صنعتی مهاد مشخصات پروژه نام شرکت توسعه صنعتی مهاد محل انجام پروژه تهران – میرداماد سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید ساده متراژ / تعداد متراژ 33 متر مربع – 13 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه موسسه اکسین

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه موسسه اکسین مشخصات پروژه نام موسسه اکسین محل انجام پروژه تهران – کریم خان سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه متراژ / تعداد متراژ 13 متر مربع – تعداد 2 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شرکت بار فرابری پارسیان زمین دریا

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شرکت بار فرابری پارسیان زمین دریا مشخصات پروژه نام شرکت بار فرابری پارسیان زمین دریا محل انجام پروژه تهران – خرمشهر سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده متراژ / تعداد متراژ 19 متر مربع – تعداد 6 عدد     مشاهده عکس…

پروژه فروش و نصب پرده زبرا شرکت پترو فلات سپهر قشم

پروژه فروش و نصب پرده زبرا شرکت پترو فلات سپهر قشم مشخصات پروژه نام شرکت پترو فلات سپهر قشم محل انجام پروژه تهران – بلوار آفریقا سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده زبرا متراژ / تعداد متراژ 12 متر مربع – تعداد 4 عدد     مشاهده عکس های پروژه…

پروژه فروش و نصب پرده زبرا شرکت پاوان

پروژه فروش و نصب پرده زبرا شرکت پاوان مشخصات پروژه نام شرکت پاوان محل انجام پروژه تهران – سپهبد قرنی سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده زبرا متراژ / تعداد متراژ 30 متر مربع – 16 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آقای عفتی

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آقای عفتی مشخصات پروژه نام آقای عفتی محل انجام پروژه تهران – اشرفی اصفهانی سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد متراژ 11 متر مربع – 4 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید بلک اوت موتوریزه برقی کافه روفلن

پروژه فروش و نصب پرده شید بلک اوت موتوریزه برقی کافه روفلن مشخصات پروژه نام کافه روفلن محل انجام پروژه تهرانسر سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید بلک اوت موتوریزه برقی متراژ / تعداد متراژ 19 متر مربع – 5 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده شرکت امباربا

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده شرکت امباربا مشخصات پروژه نام شرکت امباربا محل انجام پروژه تهران – ونک سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید ساده متراژ / تعداد متراژ 31 متر مربع – 8 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید سولیت تصویری موتوریزه برقی سیسمونی مریم

پروژه فروش و نصب پرده شید سولیت تصویری موتوریزه برقی سیسمونی مریم مشخصات پروژه نام سیسمونی مریم محل انجام پروژه تهران – صادقیه سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید سولیت تصویری موتوریزه برقی متراژ / تعداد متراژ 40 متر مربع – 10 درگاه     مشاهده عکس های پروژه…

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده آقای بورچی

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده آقای بورچی مشخصات پروژه نام آقای بورچی محل انجام پروژه تهران – میرداماد سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید ساده طوسی متراژ / تعداد متراژ 50 متر مربع – 10 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره چوبی آقای اختیاری

پروژه فروش و نصب پرده کرکره چوبی آقای اختیاری مشخصات پروژه نام آقای اختیاری محل انجام پروژه تهران – ستاری سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده کرکره چوبی و پرده زبرا متراژ / تعداد متراژ 15 متر مربع – 4 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری آقای افراخته

پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری آقای افراخته مشخصات پروژه نام آقای افراخته محل انجام پروژه تهران – سید خندان سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری متراژ / تعداد متراژ 8 متر مربع – 2 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آقای یثربی

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آقای یثربی مشخصات پروژه نام آقای یثربی محل انجام پروژه تهران – سهروردی سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد متراژ 33 متر مربع – 10 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه آقای معتمدی

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه آقای معتمدی مشخصات پروژه نام آقای معتمدی محل انجام پروژه تهران – شهید بهشتی سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده متراژ / تعداد متراژ 16 متر مربع – 5 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده زبرا و شید دو مکانیزم آقای محمدی

پروژه فروش و نصب پرده زبرا و شید دو مکانیزم آقای محمدی مشخصات پروژه نام آقای محمدی محل انجام پروژه طرشت سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده زبرا و شید دو مکانیزم متراژ / تعداد متراژ 7.5 متر مربع – 2 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی آقای فرید زاد

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی آقای فرید زاد مشخصات پروژه نام آقای فریدزاد محل انجام پروژه تهران – تهرانپارس سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی متراژ / تعداد متراژ 9 متر مربع – 4 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده پانچی آقای عاشوری

پروژه فروش و نصب پرده پانچی آقای عاشوری مشخصات پروژه نام آقای عاشوری محل انجام پروژه تهران – خیابان استاد حسن بنا سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده دکوری مخمل پانچی متراژ / تعداد متراژ 8 متر مربع – 1 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری موتوریزه برقی آقای صادقی

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری موتوریزه برقی آقای صادقی مشخصات پروژه نام آقای صادقی محل انجام پروژه تهران – مجیدیه شمالی سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری موتوریزه برقی متراژ / تعداد متراژ 13 متر مربع – 4 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده آقای خوشدل

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده آقای خوشدل مشخصات پروژه نام آقای خوشدل محل انجام پروژه تهران – ولیعصر سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده متراژ / تعداد متراژ 11 متر مربع – 3 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه آقای چنگیزیان

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه آقای چنگیزیان مشخصات پروژه نام آقای چنگیزیان محل انجام پروژه خرم آباد سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه متراژ / تعداد متراژ 6 متر مربع – 2 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی و پرده سلوئیت آقای جاسبی

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی و پرده سلوئیت آقای جاسبی مشخصات پروژه نام آقای جاسبی محل انجام پروژه کلاردشت سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی و پرده سلوئیت متراژ / تعداد متراژ 60 متر مربع – 11 درگاه     مشاهده عکس…

پروژه فروش و نصب پرده زبرا آقای فهیمی

پروژه فروش و نصب پرده زبرا آقای فهیمی مشخصات پروژه نام آقای فهیمی محل انجام پروژه تهران – تهرانپارس سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده زبرا متراژ / تعداد متراژ 3 متر مربع – 1 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شرشره تصویری آقای خانلو

پروژه فروش و نصب پرده شرشره تصویری آقای خانلو مشخصات پروژه نام آقای خانلو محل انجام پروژه تهران – سعادت آباد سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شرشره تصویری متراژ / تعداد متراژ 6 متر مربع – 2 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آقای صادقی

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی آقای صادقی مشخصات پروژه نام آقای صادقی محل انجام پروژه کرج – عظیمیه سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی سفید متراژ / تعداد متراژ 10 متر مربع – 2 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری خانم فراهانی

پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری خانم فراهانی مشخصات پروژه نام خانم فراهانی محل انجام پروژه تهران – جردن سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری متراژ / تعداد متراژ 5 متر مربع – 1 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده زبرا آقای امینیان

پروژه فروش و نصب پرده زبرا آقای امینیان مشخصات پروژه نام آقای امینیان محل انجام پروژه تهران – بلوار ارتش سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده زبرا متراژ / تعداد متراژ 11 متر مربع – 2 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین موتوریزه برقی شرکت تجهیز پیشرو پارسیان

پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین موتوریزه برقی شرکت تجهیز پیشرو پارسیان مشخصات پروژه نام شرکت تجهیز پیشرو پارسیان محل انجام پروژه تهران – مرزداران سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین موتوریزه برقی متراژ / تعداد متراژ 12 متر مربع – 2 درگاه     مشاهده عکس…

پروژه فروش و نصب پرده شرشره تصویری آقای سعیدیان

پروژه فروش و نصب پرده شرشره تصویری آقای سعیدیان مشخصات پروژه نام آقای سعیدیان محل انجام پروژه تهران – پیروزی سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شرشره تصویری متراژ / تعداد متراژ 3.5 متر مربع – 1 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی شرکت توسعه راهبردی راز

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی شرکت توسعه راهبردی راز مشخصات پروژه نام شرکت توسعه راهبردی راز محل انجام پروژه تهران – جردن سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی متراژ / تعداد متراژ 30 متر مربع – 10 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده آقای رفیعی

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده آقای رفیعی مشخصات پروژه نام آقای رفیعی محل انجام پروژه تهران – شهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده متراژ / تعداد متراژ 10 متر مربع – 3 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده موتوریزه آقای خاوری

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده موتوریزه آقای خاوری مشخصات پروژه نام آقای خاوری محل انجام پروژه تهران – ولنجک سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پرده شید ساده موتوریزه متراژ / تعداد متراژ 18 مترمربع – 8 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید بلک اوت تصویری دو رو آژانس علاء الدین

پروژه فروش و نصب پرده شید بلک اوت تصویری دو رو آژانس علاء الدین مشخصات پروژه نام آژانس علاء الدین محل انجام پروژه تهران/ پاسداران شمالی / مجتمع آرتمیس سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید بلک اوت تصویری دو رو متراژ / تعداد 13متر مربع-5درگاه     مشاهده عکس…

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی شرکت آهن جین

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی شرکت آهن جین مشخصات پروژه نام شرکت آهن جین محل انجام پروژه تهران – شهرک غرب سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده سان اسکرین خورشیدی متراژ / تعداد متراژ 6 متر مربع – 1 درگاه     مشاهده عکس های پروژه…

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شرکت پالنده صاف

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شرکت پالنده صاف مشخصات پروژه نام شرکت پالنده صاف محل انجام پروژه تهران – وزراء سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده لورراپه ساده متراژ / تعداد متراژ 8 متر مربع – 2 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری موتوریزه برقی املاک نشان

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری موتوریزه برقی املاک نشان مشخصات پروژه نام املاک نشان محل انجام پروژه تهران – مرزداران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری موتوریزه برقی متراژ / تعداد متراژ 23 متر مربع – 2 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید و پرده کرکره فلزی موتوریزه و پارتیشن آقای خادم

پروژه فروش و نصب پرده شید و پرده کرکره فلزی موتوریزه و پارتیشن آقای خادم مشخصات پروژه نام آقای خادم محل انجام پروژه تهران – جمهوری سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید بلک اوت و پرده کرکره فلزی موتوریزه برقی و پارتیشن شیشه ای متراژ / تعداد پرده :…

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده شرکت رخشانفر

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده شرکت رخشانفر مشخصات پروژه نام شرکت رخشانفر محل انجام پروژه تهران – ونک سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید ساده متراژ / تعداد متراژ 27 متر مربع – 8 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی خانم تیموری

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی خانم تیموری مشخصات پروژه نام خانم تیموری محل انجام پروژه تهران – لاله زار سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی متراژ / تعداد متراژ 17 متر مربع – 8 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه آقای محمدی

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه آقای محمدی مشخصات پروژه نام آقای محمدی محل انجام پروژه بندر انزلی سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده متراژ / تعداد متراژ 53 متر مربع – 22 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شرکت پویان مهر

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شرکت پویان مهر مشخصات پروژه نام شرکت پویان مهر محل انجام پروژه تهران – بهشتی سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده متراژ / تعداد متراژ 52 متر مربع – 8 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی خانم احمدی

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی خانم احمدی مشخصات پروژه نام خانم احمدی محل انجام پروژه تهران – مطهری سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی 50 میلی متری متراژ / تعداد متراژ 6 متر مربع – 3 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شرکت زر پلاست

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه شرکت زر پلاست مشخصات پروژه نام شرکت زر پلاست محل انجام پروژه شهرک صنعتی شمس آباد سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده متراژ / تعداد متراژ 205 متر مربع – 63 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شرشره تصویری شرکت بهبود گستر پایدار

پروژه فروش و نصب پرده شرشره تصویری شرکت بهبود گستر پایدار مشخصات پروژه نام شرکت بهبود گستر پایدار محل انجام پروژه تهران – اشرفی اصفحانی سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شرشره تصویری متراژ / تعداد متراژ 4 متر مربع – 1 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شرشره تصویری خانم محمودی

پروژه فروش و نصب پرده شرشره تصویری خانم محمودی مشخصات پروژه نام خانم محمودی محل انجام پروژه کرج سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شرشره تصویری متراژ / تعداد متراژ 4 متر مربع – 1 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده شرکت رباتیک اتوماسیون و هوش مصنوعی نوژان

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده شرکت رباتیک اتوماسیون و هوش مصنوعی نوژان مشخصات پروژه نام شرکت رباتیک اتوماسیون و هوش مصنوعی نوژان محل انجام پروژه تهران – خیابان کارگر شمالی سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید ساده متراژ / تعداد متراژ 13 متر مربع – 4 درگاه…

پروژه فروش و نصب پرده شید رول بلک اوت چاپی شرکت رایا پارک

پروژه فروش و نصب پرده شید رول بلک اوت چاپی شرکت رایا پارک مشخصات پروژه نام شرکت رایا پارک محل انجام پروژه کرج/ مهرشهر سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید رول بلک اوت چاپی متراژ / تعداد 43 متر مربع-9 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب دیوارپوش شرکت سایپا

پروژه فروش و نصب دیوار پوش پی وی سی شرکت سایپا مشخصات پروژه نام سایپا محل انجام پروژه جاده مخصوص کرج سال انجام پروژه ۱۳۹۸ نوع پروژه فروش و نصب دیوارپوش پی وی سی و قرنیز و ابزار متراژ / تعداد متراژ : 350 متر مربع     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده موتوریزه برقی آقای حدادی

پروژه فروش و نصب پرده شید ساده موتوریزه برقی آقای حدادی مشخصات پروژه نام آقای حدادی محل انجام پروژه تهران – خیابان مطهری سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید ساده موتوریزه برقی آقای حدادی متراژ / تعداد متراژ 20 متر مربع –  3 درگاه     مشاهده عکس های…

پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین خورشیدی و پرده شید دو مکانیزم آقای پدیدار

پروژه فروش و نصب پرده شید اسکرین خورشیدی و پرده شید دو مکانیزم آقای پدیدار مشخصات پروژه نام آقای پدیدار محل انجام پروژه تهران – فرمانیه سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی و پرده شید ساده دو مکانیزم متراژ / تعداد متراژ 19 متر مربع – …

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه آقای پاکباز

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه آقای پاکباز مشخصات پروژه نام آقای پاکباز محل انجام پروژه تهران – مطهری سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده متراژ / تعداد متراژ 24 متر مربع  – 5 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی شرکت رایزکو

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی شرکت رایزکو مشخصات پروژه نام شرکت رایزکو محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلری متراژ / تعداد متراژ   متر مربع –   درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه آقای افشار فر

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه آقای افشار فر مشخصات پروژه نام آقای افشار فر محل انجام پروژه تهران – جمهوری سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده متراژ / تعداد متراژ 12 متر مربع – 2 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده زبرا اداری شرکت پادرعد

پروژه فروش و نصب پرده زبرا اداری شرکت پادرعد مشخصات پروژه نام شرکت پادرعد محل انجام پروژه تهران – میرداماد سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده زبرا اداری متراژ / تعداد متراژ 2 متر مربع – 1 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه نصب و فروش پرده شیدرول شرکت غلات بان

پروژه نصب و فروش پرده شیدرول شرکت غلات بان مشخصات پروژه نام شرکت غلات بان محل انجام پروژه تهران – میدان آرژانتین سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده شیدرول طرح چوب متراژ / تعداد متراژ 6 متر مربع – 3 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری خانم دین پژوه

پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری خانم دین پژوه مشخصات پروژه نام خانم دین پژوه محل انجام پروژه تهران – ازگل سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری متراژ / تعداد متراژ 3 متر مربع – 1 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده زبرا اداری شرکت پارس سرام

پروژه فروش و نصب پرده زبرا اداری شرکت پارس سرام مشخصات پروژه نام شرکت پارس سرام محل انجام پروژه تهران – شهید بهشتی سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده زبرا اداری متراژ / تعداد متراژ 9 متر مربع – 2 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی و بلک اوت دو مکانیزم خانم صادقی

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی و بلک اوت دو مکانیزم خانم صادقی مشخصات پروژه نام خانم صادقی محل انجام پروژه تهران/ شهرک آپادانا سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی و بلک اوت دو مکانیزم متراژ / تعداد 12متر مربع- 7 درگاه  …

پروژه فروش و نصب پنجره یو پی وی سی آقای ابراهیم پور

پروژه فروش و نصب پنجره یو پی وی سی آقای ابراهیم پور مشخصات پروژه نام آقای ابراهیم پور محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پنجره دوجداره یو پی وی سی متراژ / تعداد 18 مترمربع – 9 پنجره     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی شرکت پتروشیمی خلیج فارس

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی شرکت پتروشیمی خلیج فارس مشخصات پروژه نام شرکت پتروشیمی خلیج فارس محل انجام پروژه تهران – ملاصدرا سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی و پرده بلک اوت متراژ / تعداد متراژ 480 متر مربع – 127 درگاه…

پروژه فروش و نصب پرده زبرا اداری شرکت زعیم

پروژه فروش و نصب پرده زبرا اداری شرکت زعیم مشخصات پروژه نام شرکت زعیم محل انجام پروژه تهران – ونک سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده زبرا اداری متراژ / تعداد متراژ 20 متر مربع – 5 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده زبرا اداری خانم فراهانی

پروژه فروش و نصب پرده زبرا اداری خانم فراهانی مشخصات پروژه نام خانم فراهانی محل انجام پروژه تهران – ازگل سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده زبرا اداری متراژ / تعداد متراژ 18 متر مربع – 5 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید چاپی یک رو آقای یوسف زاده

پروژه فروش و نصب پرده شید چاپی یک رو آقای یوسف زاده مشخصات پروژه نام آقای یوسف زاده محل انجام پروژه تهران – جمهوری سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید چاپی یک رو متراژ / تعداد متراژ 6 متر مربع – 1 درگاه     مشاهده عکس های پروژه…

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی آقای مشیریان

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی آقای مشیریان مشخصات پروژه نام آقای مشیریان محل انجام پروژه تهران – شیخ بهایی سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی متراژ / تعداد متراژ 40 متر مربع – 8 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی شرکت برین دام فرتاک

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی شرکت برین دام فرتاک مشخصات پروژه نام شرکت برین دام فرتاک محل انجام پروژه تهران/ستارخان سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلری متراژ / تعداد متراژ 30 متر مربع -12 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی فرانسوی خانم مداح

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی فرانسوی خانم مداح مشخصات پروژه نام خانم مداح محل انجام پروژه کردان/ تهراندشت سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی فرانسوی متراژ / تعداد 20 متر مربع- 6 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین موتوریزه و مخمل پانچی چاپی آقای دکتر پوینده

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین موتوریزه و مخمل پانچی چاپی آقای دکتر پوینده مشخصات پروژه نام آقای دکتر پوینده محل انجام پروژه تهران – چیتگر سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین موتوریزه برقی و مخمل پانچی چاپی متراژ / تعداد متراژ 40 متر مربع…

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی شرکت آرتا پلاست

پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی شرکت آرتا پلاست مشخصات پروژه نام شرکت آرتا پلاست محل انجام پروژه اردبیل سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید سان اسکرین خورشیدی موتوریزه برقی و ساده متراژ / تعداد متراژ 240 متر مربع – 74 درگاه     مشاهده عکس…

پروژه اجرای کابینت ام دی اف آقای شاهوار

پروژه اجرای کابینت ام دی اف آقای شاهوار مشخصات پروژه نام آقای شاهوار محل انجام پروژه آجودانیه سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه ساخت یونیت زیر سینک و تعویض صفحه متراژ / تعداد 1 سری     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده کرکره چوبی خانم ابراهیمی

پروژه فروش و نصب پرده کرکره چوبی خانم ابراهیمی مشخصات پروژه نام خانم ابراهیمی محل انجام پروژه تهران – شریعتی سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده کرکره چوبی  5 سانتی متراژ / تعداد متراژ 6 متر مربع – 2 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه اجرای کابینت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

پروژه اجرای کابینت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مشخصات پروژه نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران محل انجام پروژه تهران – میدان فردوسی سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه طراحی و تولید کمد دیواری ام دی اف متراژ / تعداد 135 متر مربع – 17 یونیت  …

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری 2 رو خانم نوبخت

پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری 2 رو با چاپ اختصاصی خانم نوبخت مشخصات پروژه نام خانم نوبخت محل انجام پروژه تهران/ خیابان جشنواره سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری 2 رو با چاپ اختصاصی متراژ / تعداد 4 متر مربع- 1 درگاه     مشاهده عکس…

پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری آقای نجفی

پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری آقای نجفی مشخصات پروژه نام آقای نجفی محل انجام پروژه تهران/ تهرانسر سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده بامبو حصیری متراژ / تعداد 6 متر مربع- 1 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده زبرا اداری موتوریزه برقی و کرکره فلزی آقای نباتی

پروژه فروش و نصب پرده زبرا اداری موتوریزه برقی و کرکره فلزی آقای نباتی مشخصات پروژه نام آقای نباتی محل انجام پروژه تهران – اقدسیه سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده زبرا اداری موتوریزه برقی و کرکره فلزی متراژ / تعداد 20 متر مربع- 5 درگاه     مشاهده آلبوم ها

پروژه فروش و نصب پرده شید سیلوئت و زبرا موتوریزه برقی سیستم هوشمند آقای امن زاده

پروژه فروش و نصب پرده شید سیلوئت و زبرا موتوریزه برقی سیستم هوشمند آقای امن زاده مشخصات پروژه نام آقای امن زاده محل انجام پروژه تهران – شهرک اندیشه سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید سیلوئت و زبرا موتوریزه برقی سیستم هوشمند متراژ / تعداد 27 متر مربع- 7 درگاه…

پروژه فروش و نصب پرده لووردراپه ساده آقای حبیب اللهی

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده آقای حبیب اللهی مشخصات پروژه نام آقای حبیب اللهی محل انجام پروژه تهران/ آزادی سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه پروژه فروش و نصب پرده لووردراپه ساده متراژ / تعداد 4 متر مربع- 1 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه فروش و نصب پرده شید سیلوئت فروشگاه زنجیره ای همسایه آریا

پروژه فروش و نصب پرده شید سیلوئت فروشگاه زنجیره ای همسایه آریا (شیرین عسل) شعبه جانبازان مشخصات پروژه نام فروشگاه زنجیره ای همسایه آریا (شیرین عسل) شعبه جانبازان محل انجام پروژه تهران / جانبازان سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید سیلوئت متراژ / تعداد متراژ 80 متر مربع – 14…

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه تصویری آقای سعیدی

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه تصویری آقای سعیدی مشخصات پروژه نام آقای سعیدی محل انجام پروژه تهران – احمد آباد مستوفی سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده شید تصویری چاپ اختصاصی یک رو متراژ / تعداد 6 متر مربع- 1 درگاه     مشاهده آلبوم ها

پروژه فروش و نصب پرده زبرا آقای فراهانی

پروژه فروش و نصب پرده زبرا آقای فراهانی مشخصات پروژه نام آقای فراهانی محل انجام پروژه تهران – دروازه شمیران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه طرح دار متراژ / تعداد 4 متر مربع- 1 درگاه     مشاهده آلبوم ها

پروژه اجرای پارتیشن و فلاور باکس شرکت آوا صدای هیرسا

پروژه اجرای پارتیشن و فلاور باکس شرکت آوا صدای هیرسا مشخصات پروژه نام شرکت آوا صدای هیرسا محل انجام پروژه تهران / سهروردی سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه طراحی و تولید پارتیشن آلومینیومی طرح سیلور با شیشه میرال سوپر کلییر و فلاور باکس دکوراتیو متراژ / تعداد پارتیشن : متراژ 17 متر مربع  — …

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده آقای سرآمد

پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده آقای سرآمد مشخصات پروژه نام آقای سرآمد محل انجام پروژه تهران سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده لوردراپه ساده متراژ / تعداد 19 متر مربع- 5 درگاه     مشاهده آلبوم ها

پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی شرکت ژئو پرداز پارس

مشخصات پروژه نام شرکت ژئو پرداز پارس محل انجام پروژه تهران – شریعتی سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پرده کرکره فلزی ساده متراژ / تعداد متراژ 12 متر مربع – 7 درگاه     مشاهده آلبوم ها

پروژه فروش و نصب پنجره دو جداره یو پی وی سی آقای جنیدی

عنوانپروژه فروش و نصب پنجره دو جداره یو پی وی سی آقای جنیدی مشخصات پروژه نام آقای جنیدی محل انجام پروژه تهران – شیخ بهایی سال انجام پروژه 1400 نوع پروژه فروش و نصب پنجره دو جداره یو پی وی سی متراژ / تعداد متراژ 4 متر مربع     مشاهده آلبوم ها

پروژه اجرای دیوار گچی و درب و چهار چوب دکتر شیردل

پروژه اجرای دیوار گچی و درب و چهار چوب دکتر شیردل مشخصات پروژه نام دکتر شیردل محل انجام پروژه تهران – بهار شیراز سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه پروژه اجرای دیوار گچی و درب و چهار چوب متراژ / تعداد متراژ : 30 متر مربع     مشاهده آلبوم ها

پروژه فروش و نصب پوستر دیواری سه بعدی آقای حسنی نسب

پروژه فروش و نصب پوستر دیواری سه بعدی آقای حسنی نسب مشخصات پروژه نام آقای حسنی نسب محل انجام پروژه تهران/شهرک غرب سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه فروش و نصب و زیرسازی پوستر دیواری سه بعدی متراژ / تعداد متراژ 8 متر مربع – 3 درگاه     مشاهده عکس های پروژه ⇓

پروژه بازسازی سالن آرایش الی ناز

پروژه بازسازی سالن آرایش الی ناز مشخصات پروژه نام سالن آرایش الی ناز محل انجام پروژه تهران – میرداماد سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه بازسازی سالن آرایش (پرده شید تصویری و ساده/فروش و نصب و زیر سازی کاغذ دیواری/دیوار پوش پی وی سی/فروش و نصب قرنیز و ابزار/اجرای سقف کناف) متراژ / تعداد متراژ…

پروژه فروش و نصب لمینت و پوستر آقای بهرمند

پروژه فروش و نصب لمینت و پوستر آقای بهرمند مشخصات پروژه نام آقای بهرمند محل انجام پروژه تهران/خیابان نبرد سال انجام پروژه 1399 نوع پروژه فروش و نصب لمینت و پوستر دیواری متراژ / تعداد لمینت : متراژ 100 متر مربع | پوستر دیواری : متراژ 50 متر مربع     مشاهده عکس های پروژه…

پروژه فروش و نصب کاغذ دیواری آقای جعفردوست

پروژه فروش و نصب کاغذ دیواری آقای جعفردوست مشخصات پروژه نام آقای جعفر دوست محل انجام پروژه تهران-مرزداران سال انجام پروژه 1398 نوع پروژه فروش و نصب کاغذ دیواری متراژ / تعداد تعداد 25 رول     مشاهده عکس های پروژه ⇓