ویستا افرند | طراحی داخلی مسکونی و اداری ، بازسازی و تزئینات داخلی ساختمان

پروژه پرده

در شرکت ویستا افرند انواع پرده

زبرا ساده و تصویری __ شید ساده و تصویری __ پرده رومن __ پرده پانچی

لوردراپه ساده و تصویری (فتودراپه) __ سیلوئت ساده و تصویری __ کرکره فلزی و چوبی

به صورت دستی و برقی تولید و نصب می شوند.

نمونه پروژه پرده شید سان اسکرین خورشیدی

نمونه پروژه پرده زبرا

نمونه پروژه پرده کرکره فلزی

نمونه پروژه پرده لوردراپه

نمونه پروژه پرده شید سان اسکرین خورشیدی

نمونه پروژه پرده شید تصویری برقی

نمونه پروژه پرده شید سان اسکرین خورشیدی

نمونه پروژه پرده کرکره فلزی برقی

نمونه پروژه پرده سیلوئت تصویری

نمونه پروژه پرده شید ساده

نمونه پروژه پرده زبرا

نمونه پروژه پرده شید تصویری پشت فوم دار برقی

نمونه پروژه پرده شید ساده و بلک اوت موتوریزه برقی

مشاهده پروژه های پرده

پروژه های پرده شخصی

پروژه های پرده شخصی مشاهده پروژه های مربوط به اشخاص

پروژه های پرده سازمانی

پروژه های پرده سازمانی مشاهده پروژه های مربوط به سازمان ها و شرکت ها