شرکت ویستا افرند-فروش و نصب لمینت و کفپوش پی وی سی

نام پروژه:

خانم ندائی

محل انجام پروژه:

تهران-شیخ بهائی

سال انجام پروژه:

۱۳۹۸

نوع پروژه:

فروش و نصب لمینت و کفپوش پی وی سی

متراژ/تعداد:

متراژ ۱۱۰ متر مربع لمینت/۱۳ متر مربع کفپوش پی وی سی تایلی