شرکت ویستا افرند- فروش و نصب لمینت- پروژه کارخانه ایران دلکو

نام پروژه :

پروژه تهیه و نصب لمینت شرکت ایران دلکو

محل انجام پروژه :

شهرک صنعتی شمس آباد

سال انجام پروژه :

۱۳۹۶

نوع پروژه :

تهیه و نصب لمینت و ابزار لمینت

متراژ/تعداد :

تهیه و نصب ۲۵۰ متر مربع لمینت اپشک کد ۸۰۲۲ ـ ۵۴شاخه قرنیز به همراه فوم سایلنت