نام پروژه:

شرکت همکار معدن آسیا

محل انجام پروژه:

تهران-میدان آرژانتین

سال انجام پروژه:

۱۳۹۷

نوع پروژه:

بازسازی ذفتر اداری (فروش و نصب کفپوش-کاغذ دیواری-پرده کرکره فلزی-شید ساده-شید اسکرین)

متراژ/تعداد:

آپارتمان ۱۱۰ متر