طراحی زیبا نمای خارجی ساختمان تجاری بر ارزش مادی ساختمان می افزاید و هم چنین نمای تجاری زیبا و متفاوت بر روی رضایت افرادی که در ساختمان هستند تاثیر می گذارد.هنگامی که تمام نیازهای ساختمان در طراحی معماری آن انجام شود‌، کار طراح داخلی شروع می‌شود. طراحان داخلی ساختمان‌های تجاری، نه تنها باید به بعد زیبایی‌شناسی ساختمان توجه کنند، بلکه باید تابع‌های دیگر را هم در نظر بگیرند. آن‌ها ممکن است به ترکیب تاکتیک‌های بازاریابی در طرح خود نیاز داشته باشند و باید راحتی مشتریان‌، مهمانان و کارکنان را برای طراحی در نظر بگیرند‌.

تاکید بیشتر بر عناصر در طراحی‌، می‌تواند در بسیاری از ساختمان‌های تجاری الهام بخش باشد‌. طراحانی که برای شرکت‌های بزرگ کار می‌کنند باید اطمینان حاصل کنند که عناصر طراحی مطابق با اهداف تجاری شرکت می‌باشد. همچنین معماران و طراحان داخلی باید با پیمانکاری حرفه‌ای همکاری داشته باشند‌. با مشارکت قوی اطمینان حاصل می‌شود که طرح‌ها پس از اجرا کاملا مطابق با خواسته‌ها و انتظارات مشتری است‌.