عملکرد عمومی سالنهای ورزشی ،معمولاً شامل گروههای فوق می شود به گونه ای که ضوابط گروه اول برای یک یا دو ورزش شاخص سالن و ضوابط گروههای دوم و سوم برای فعالیت های دیگر ورزشی در نظر گرفته می شود ،مگر سالنهای ورزشی تک منظوره که برای فعالیت ورزشی خاص طراحی و آماده می شود ،مانند سالنهای خاص تیر اندازی ،ورزش اسکواش و غیره که امکان بهره برداری برای دیگر ورزشها بسیار محدود می باشد. سالنهای ورزشی عمومی یا چند منظوره ،که متداول ترین سالنها است علاوه بر برگزاری فعالیت های مختلف ورزشی ،برای فعالیت های اجتماعی مانند سخنرانی و مراسم جشن نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.

– قابلیت سازگاری : قابلیت سالن در پاسخ گویی به تعداد فعالیت های ورزشی که در نظر گرفته می شود.

– قابلیت انطباق : قابلیت فیزیکی سالن برای مناسب ترین بهره برداری از آن در هر یک از فعالیت های ورزشی و غیر ورزشی پیش بینی شده در آن.

– قابلیت انعطاف : عدم مزاحمت تجهیزات و وسایل هر یک از فعالیت ها در برگزاری دیگر فعالیت های پیش بینی شده.

همانگونه که اشاره شد ،در طراحی سالن های ورزشی پیش بینی قابلیت های بهره برداری برای فعالیت های غیر ورزشی مانند برگزاری جشن ها گرد همایی های اجتماعی ،کمک بزرگی از نظر اقتصادی و فرهنگی در حفظ و اشاعه فعالیت اصلی سالن خواهد کرد. از این رو طراحی یک محیط دلپذیر علاوه بر برآورد نیاز های ورزشی عامل بسیار مهمی در روحیه بازیکنان و بازدید کنندگان خواهد بود.

پیش بینی موارد کلی زیر در طراحی عمومی سالن های ورزشی شاخص کیفیت مطلوب در طراحی و اجرای آن است :

• نظم و شکل کلی بنا و سازه آن باید متناسب و جوابگوی فعالیت های ورزشی و سایر فعالیت های اجتماعی پیش بینی شده در آن باشد ،و مضافاً خصوصیت نمایشی و فرهنگی این بنا مشخصاً در بافت شهری اطراف خود منشا و الگوی توسعه و تکامل باشد.

• انتخاب مصالح ،جزییات ساختمانی و رنگها ،هماهنگ با نظم و شکل کلی بنا و در جهت هدف فوق باشد.

• فضای داخلی سالن ضمن کار آرایی ،متناسب با فعالیت های پیش بینی شده ، به خصوص مشخصات مورد نیاز ورزش ها ،باید به طور مطلوبی آرایش و نور پردازی شود.

• پیش بینی پنجره برای استفاده از نور طبیعی باید با توجه به فعالیت های ورزشی صورت پذیرد تا مزاحمتی برای بازیکنان فراهم نشود. برای روشنایی عمومی سالن توصیه می شود از نور های غیر مستقیم در بالای دیوارها و یا سقف استفاده شود. به گونه ای که روشنایی مصنوعی بتواند به راحتی جایگزین روشنایی طبیعی و یا تقویت کننده آن شود ،بدون این که منبع روشنایی جابجا شود.

به رویه ها و لایه هایی که بر روی کف یک ساختمان با هر مکان دیگر پوشانده شود کفپوش میگویند.کفپوش ها در شاخه ای از صنعت به نام کفسازی کاربرد دارند .

کفپوشها در بسیاری از زمین های ورزشی و همچنین برخی استخر ها ( برای جلوگیری از سر خوردن ) به کار می رود.کفپوش ها بنا به جنس ماده به کار رفته می توانند در انواع گوناگون تولید می شوند .کفپوشهای ورزشی عموما از جنس پی وی سی و وینیل گرلنیت و وینیل استات ساخته می شوند . که در ورزشهای متعدد مورد استفاده قرار میگیرند. . کفپوش سالن ورزشی میبایست دارای چند لایه که هر لایه وظیفه ظاهری از جمله برگشت پذیری توپ, انعطاف و شوک پذیری و انتی باکتریال را در کفپوش سالن ورزشی بر عهده دارد.