بام سبز

بام سبز

یکی از المان های زیبا سازی نمای ساختمان ها بام سبز ها می باشند. بام های سبز در واقع عمکردی شبیه حیاط دارند با این تفاوت که در ارتفاع قرار می گیرند و ساخت آن ها نیاز به زهکشی دارد. بام های سبز علاوه بر ایجاد طراوت و زیبایی، کاهش آلودگی هوا، سبب کاهش هزینه های گرمایشی ساختمان نیز می شود.

بعضی از مزایای بام سبزعبارتند از :

افزایش محدوده زندگی (بام‌های سبز می‌توانند به عنوان فضای تفریح و استراحت مورد استفاده قرار گیرند.)

کاهش سیلاب

تصفیه هوا و کاهش CO2 هوا

کاهش و تعدیل شدت صداهایی که وارد ساختمان می‌شوند.

افزایش زیستگاه جانداران در مناطق مسکونی

بهبود مناظر اطراف ساختمان با فراهم کردن یک فضای سبز زیبا

بالا بردن طول عمر غشای بام (دو یا سه بار بیشتر) با محافظت از آن در برابر اشعات UV مضر و صدمات آب و هوایی 

افزایش ارزش ملک

تامین فضایی سازگار و مطبوع برای کاربران ساختمان

امکان پرورش میوه، سبزی و گل‌های مختلف

به همین منظور  قصد داریم شما را با مدل های مختلف طراحی بام سبز آشنا کنیم.