یکی از اهمیت های طراحی دکوراسیون اتاق کار مناسب، وقت بسیار زیادی است که در اتاق کار سپری می شود. دکوراسیون مناسب و در اتاق کار باعث صرفه جویی در وقت و همچنین بالا رفتن روحیه افراد حاضر در اتاق کار و در نتیجه بالا رفتن راندمان کاری و لذت بردن بیشتر از کار می شود. طراحی دکوراسیون اتاق کار باید متناسب با موضوع کاری باشد تا ایده های نو در ذهن افراد شکل بگیرد و پرورش یابد.