آلاچیق کلمه عمومی است که در زبان فارسی به هرنوع سرپناهی که در فضای باز استفاده می شود ، اطلاق می گردد و حتی نوع کاربری آن که در مواردی بعنوان پارکینگ اتومبیل استفاده می شود نیز تغییری در این نام ایجاد نمی کند . این در حالی است که در محوطه سازی برای انواع مختلف از آلاچیق ، بسته به کاربرد آن نامها و تعاریف جداگانه ای وجود دارد آلاچیق ها در تمام دنیا به عنوان یک سایه بان و سرپناه، مورد قبول قرار گرفته اند و اگر یک آلاچیق باکیفیت انتخاب کنید متوجه خواهید شد چه مزایای چشمگیری دارد. آلاچیق های چوبی بسیار به زیبایی ساختمان کمک می کند و برای انواع ساختمان های مدرن و سنتی متناسب است!