Reclaimed-wood-kitchen-island-design

یکی از طراحی های مدرن و جالب توجه که به تدریج در حال رایج شدن می باشد، طراحی آشپزخانه های جزیره و ایجاد فضایی چند عملکردی به خصوص در خانه هایی با متراژ های کمتر است. در این نوع طراحی، کابینت مرکزی آشپزخانه به عنوان نقطه ی تمرکز و توجه قرار می گیرد و همچنین می تواند در قالب فضایی مرتبط با نشیمن و با کاربری میز غذا خوری عمل کند. در خانه هایی با متراژ کم، شاید طراحی آشپزخانه ای با دیواره های کاملا محدود و قطع ارتباط بصری میان فضاها هم باعث کوچک تر به نظر رسیدن خانه شود و هم آشپزخانه را صرفا به عنصری عملکردی تبدیل کند، پس شاید بتوان این نوع طراحی رو به پیشرفت را ایده ای نو و موهبتی متناسب با نیاز روز معرفی کرد.

 

Traditional-wood-kitchen-designWhite-kitchen-island-with-a-butcher-counter-topCharming-kitchen-island-on-wheelsReclaimed-wood-kitchen-island-designLayered-kitchen-islandMarble-kitchen-island-on-top