اخبار و مقالاتمقالات

عوامل موثر در دکوراسیون داخلی

بوسیله دی ۱۸, ۱۳۹۵ بدون نظر

عوامل موثر در دکوراسیون داخلی:

گرچه دنیای دکوراسیون، دنیای بسیار بزرگیست و امروزه این واژه که ترکیبی است از صنعت و هنر، بخش زیادی از زندگی انسان ها را به خود اختصاص داده و افراد بسیار زیادی را مشغول کرده است.

از این رو مهمترین المان های تشکیل دهنده ی دکوراسیون به شرح ذیل هستند که در مقالات بعدی به تفکیک وتفصیل به توضیح آن ها خواهیم پرداخت :

نقشه

نور

رنگ

طراحی فضا

پوشش سقف

پوشش کف

پوشش دیوارها

پرده

مبلمان

“We put the texture in the art”