طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96

شرکت آذر سپهر سودمند تهران شهریور ۱۹, ۱۳۹۶

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96
رضایتنامه شماره ۱۵۵الف۹۶

توضیح: پروژه تهیه و نصب پرده لوردراپه

 

شرکت آدوراطب تهران- قلعه حسن خان بهمن ۱۵, ۱۳۹۶

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96

شرکت کیمیا فام تهران-دیباجی شمالی بهمن ۱۵, ۱۳۹۶

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96

شرکت پاوان تهران-ایرانشهر بهمن ۱۵, ۱۳۹۶

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96

بنیاد امام رضا (ع) تهران-چهار راه سیروس بهمن ۱۵, ۱۳۹۶

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96

شرکت قشم ولتاژ تهران- خ لاله زار نو بهمن ۱۵, ۱۳۹۶

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96

آسایشگاه کهریزک کرج- محمد شهر بهمن ۱۵, ۱۳۹۶

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96
رضایتنامه شماره ۱۰۰الف۹۷

توضیح: پروژه تهیه و نصب پارتیشن و پرده

 

آقای نیک سیرت تهران - جلال زاده جنوبی بهمن ۱۵, ۱۳۹۶

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96
رضایتنامه شماره ۱۰۵الف۹۷

توضیح: پروژه تهیه و نصب کاغذ دیواری

 

آقای مقدم تهران - صادقیه بهمن ۱۵, ۱۳۹۶

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96

آقای صیادی تهران - الهیه بهمن ۱۵, ۱۳۹۶

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96
رضایتنامه شماره ۱۴۸الف۹۶

توضیح: پروژه تهیه و نصب کاغذ دیواری

 

آقای صیادی تهران - الهیه بهمن ۱۵, ۱۳۹۶

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96

آقای حسینی تهران - بازار بزرگ بهمن ۱۵, ۱۳۹۶

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96
رضایتنامه شماره ۱۴۵الف۹۶

توضیح: پروژه تهیه و نصب پرده زبرا

 

آقای گرشاسبی تهران - میدان فلسطین بهمن ۱۵, ۱۳۹۶

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96

آقای پاکروان تهران - ونک بهمن ۱۵, ۱۳۹۶

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96
رضایتنامه شماره ۱۵۰الف۹۶

توضیح: پروژه تهیه و نصب پوستر دیواری

 

آقای رسولی تهران - شمس آباد بهمن ۱۵, ۱۳۹۶

default image

بهمن ۱۵, ۱۳۹۶

default image

بهمن ۱۵, ۱۳۹۶

default image
رضایتنامه شماره ۱۵۰الف۹۶

توضیح: پروژه تهیه و نصب پوستر دیواری

 



بهمن ۱۵, ۱۳۹۶

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96

شرکت آذر سپهر سودمند تهران - آیت الله کاشانی بهمن ۲۰, ۱۳۹۶

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96

آقای صیادی تهران _ الهیه اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96
رضایتنامه شماره ۱۴۲الف۹۶ 

توضیح: پروژه تهیه و نصب پنجره دوجداره upvc

 

آقای شکیبایی تهران - شریعتی اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96
رضایتنامه شماره ۱۱۳الف۹۶

توضیح: پروژه تهیه و نصب پرده زبرا

شرکت آینده سازان تهران - سپهبد قرنی اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96

آقای گلچشمه تهران - رسالت اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96

آقای ثابت تهران - کرج اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96
رضایتنامه شماره ۱۲۰الف۹۶

توضیح: پروژه بازسازی ( دیوار پیش ساخته، کاغذدیواری، رنگ، تعویض درب و لمینت)


طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 120 الف96

خانم نامی مجد تهران - پیچ شمیران اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96
رضایتنامه شماره ۱۲۵الف۹۶

توضیح: پروژه اجرای کابینت و سقف کاذب و کمد دیواری

 

 

خانم محمدی تهران - مفتح اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96

شرکت قشم ولتاژ تهران- خ لاله زار نو اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96

آقای رنجبر تهران - ونک اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96

آقای خدری تهران - پایانه فیاض بخش اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96
رضایتنامه شماره ۱۳۵الف۹۶

توضیح: تهیه و نصب کاغذ دیواری

 

آقای یوسف زاده تهران - بهار اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96
رضایتنامه شماره ۱۳۸الف۹۶

توضیح: تهیه و نصب دیوارپوش و سقف کاذب،نصب کاشی و سرامیک

 

آقای مرادی تهران - هروی اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96
رضایتنامه شماره ۱۴۰الف۹۶

توضیح: تهیه و نصب کاغذ دیواری

 

آقای صیادی تهران - الهیه اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

طراحی و اجرای انواع دکوراسیون داخلی، شرکت ویستا افرند، رضایتنامه شماره 150الف96
رضایتنامه شماره ۱۴۱الف۹۶

توضیح: تهیه و نصب کابینت

 

آقای مرادی تهران - هروی اسفند ۲۰, ۱۳۹۶