اخبار و مقالاتمقالات

دکوراسیون داخلی و اهمیت آن

بوسیله دی ۱۸, ۱۳۹۵ بدون نظر

آیا تا به حال به تاثیر و کاربرد دکوراسیون داخلی در فضا زندگی یا کارتان فکر کرده اید؟

آیا به تاثیر نورها، رنگ ها و المان های دکور در محیط زندگی خود فکر کرده اید؟

آیا می دانید طراحی فضا چقدر در بزرگتر یا کوچکتر، گرمتر و یا سردتر بودن محیط و یا دورتر و یا نزدیکتر بودن افراد به یکدیگر تاثیر دارد؟

ما انسانها همیشه به دنبال آرامش هستیم. آرامش برای هر فرد، اگر نه در هیچ جای دیگر حداقل در خانه باید محقق شود.

بی شک یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین عوامل در کسب آرامش، دکوراسیون محیط است.

The meaning of decoration:

” The parts of the building that make you comfortable “